Organizacje pacjenckie uważają, że Polska nieskutecznie walczy z paleniem papierosów

Fot. Thinkstock
Organizacje napisały apel do ministrów: finansów i zdrowia o utrzymanie, przestrzeganie i realizację zapisu ustawy antynikotynowej o finansowaniu programów profilaktyki antynikotynowej z 0,5 proc. akcyzy na papierosy.
Medexpress 2017-07-17 12:09

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Fundacja Onkologiczna Alivia jako organizatorzy kampanii „Hamuj Raka! Daj szansę płucom!” apelują o realizację zapisu art. 4 ust. 3 ustawy
z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z brzmieniem tego zapisu „program określający politykę zdrowotną, społeczną i ekonomiczną, zmierzający do zmniejszenia używania wyrobów tytoniowych” ma być finansowany „z budżetu państwa w wysokości 0,5 proc. wartości podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych”.

Zdaniem organizacji pacjenckich ten zapis od at pozostaje martwy.

"Liczba zgonów spowodowanych paleniem tytoniu wynosi 67 tys. rocznie. Bez szeroko zakrojonych, dobrze zaplanowanych i odpowiednio sfinansowanych wieloletnich programów zdrowotnych, walka z paleniem tytoniu nie będzie przynosiła pożądanych efektów” – apelują pacjenci.

W Polsce papierosy pali 31 proc. mężczyzn i 18 proc. kobiet. Liczba zgonów spowodowanych paleniem tytoniu wynosi 67 tys. rocznie; 94 proc. przypadków raka płuca u mężczyzn jest wynikiem palenia tytoniu; u kobiet odsetek ten wynosi 68 proc. W Polsce rocznie umiera z powodu raka płuca spowodowanego paleniem tytoniu ok. 15 tys. mężczyzn i 4,2 tys. kobiet. Co więcej, z powodu ekspozycji na dym tytoniowy rocznie umiera blisko
2 tys. osób niepalących, głównie z powodu choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, raka płuca i przewlekłych chorób układu oddechowego.

PDF

Zobacz także