Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ

Europejski Tydzień Szczepień - Długie Życie dla Wszystkich!

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 23 kwietnia 2022 22:54

Europejski Tydzień Szczepień - Długie Życie dla Wszystkich! - Obrazek nagłówka
W dniach 25-30 kwietnia br. obchodzimy kolejny Europejski Tydzień Szczepień, którego organizatorem jest Światowa Organizacja Zdrowia. W swoim przekazie promuje podstawowe przesłanie, że szczepienia ochronne są niezbędne do zapobiegania chorobom zakaźnym oraz tym samym do ochrony życia. Hasło przewodnie tegorocznego Tygodnia Szczepień to: „Długie Życie dla Wszystkich”.

Celem kampanii jest zwiększenie zasięgu szczepień ochronnych poprzez podnoszenie świadomości na temat znaczenia szczepień dla zdrowia wśród rodziców i opiekunów, pracowników służby zdrowia, decydentów politycznych oraz mediów.

Oddział europejski WHO koordynuje działania w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień (EIW) oraz zaprasza wszystkie państwa członkowskie w Europie do wzięcia udziału w ww. kampanii. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dołączają do grona partnerów WHO na rzecz promocji szczepień ochronnych.

Na poziomie regionalnym inicjatywa jest wspierana przez Patronkę Europy, Jej Królewską Wysokość Księżną Koronną Marię Danii. EIW jest organizowany w połączeniu z innymi inicjatywami regionalnymi WHO oraz Światowym Tygodniem Szczepień.

W tym roku szczepienia ochronne zajmują szczególne miejsce w obradach podkomisji stałej ds. zdrowia publicznego, która podczas posiedzenia w dniu 26 kwietnia br. rozpatrzy informację nt. dostępu do szczepień ochronnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kontekście narastającego kryzysu humanitarnego na terenie Polski.

W obszarach Porozumienia ważne miejsce zajmują zakażenia pneumokokowe, które są jedną
z głównych przyczyn zachorowań i umieralności dzieci na świecie. Szeroko prowadzona profilaktyka szczepienna pozwala na znaczne ograniczenie zachorowań. Istotne jest zapewnienie optymalnej profilaktyki szczepiennej, odpowiadającej na lokalne potrzeby epidemiologiczne. Obecnie szczepienia w ramach PSO są realizowane szczepionką 10-walentną, eksperci apelują o pełniejsza ochronę, poprzez zastosowanie szczepionki 13-walentnej.

Obecnie dzieci, aby zrealizować obowiązek szczepień, w czasie jednej wizyty musza poddać się nawet 4 iniekcjom. Od lat eksperci rekomendują szczepionki wysokoskojarzone, jako rozwiązanie upraszczające realizację PSO, skracające czas i zakres usługi oraz zwiększające akceptację dla realizacji szczepień wśród pacjentów, oferujące znacząco mniej iniekcji, bólu, działań niepożądanych oraz komfort dziecku, rodzicom oraz personelowi medycznemu.

Polska jest jedynym krajem europejskim nieposiadającym narodowego programu szczepień przeciwko HPV, Narodowa Strategia Onkologiczna zakładała rozpoczęcie szczepień przeciwko HPV w 2021 dla dziewczynek, co mimo wielu zapewnień się nie stało. Na chwilę obecną została zrefundowana jedna szczepionka z częściową dopłatą pacjenta, nie ruszył jednak jeszcze narodowy program całkowicie bezpłatnych szczepień zapowiadany przez Ministerstwo Zdrowia. W Polsce praktycznie nie istnieje program szczepień ochronnych osób dorosłych. Poziom wyszczepialności populacji dorosłych przeciw istotnym chorobom zakaźnym jest zatrważająco niski (dla większości chorób poniżej 1%).

W obecnej sytuacji epidemiologicznej i społecznej wyjątkowo istotne jest podejmowanie działań systemowych w celu obniżenia zachorowalności i obciążenia systemu opieki zdrowotnej m. in.: motywowanie lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia oraz egzekwowanie obowiązku rekomendacji szczepień pacjentom z grup ryzyka na rzecz podnoszenia wyszczepialności chorób górnych dróg oddechowych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia jak np. przeciw grypie, pneumokokom, krztuścowi, czy COVID-19. Istnieje również potrzeba rozszerzenia zakresu ochrony populacji dorosłych poprzez szczepienia interwencyjne osób z kontaktu uchodźców z Ukrainy oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych oraz populacyjnych np. rozszerzenie zakresu ochrony w ramach PSO w 19 r.ż. dzięki zamianie szczepionki Td (tężec, błonica) na szczepionkę Tdap-IPV (tężec, błonica, krztusiec, poliomyelitis).

Kluczową kwestią jest również wprowadzenie rozwiązań systemowych w skróceniu ścieżki pacjenta do szczepień w aptekach poprzez rozszerzenie uprawnień farmaceutów o możliwość wystawiania recept na szczepionki (w tym refundowane) oraz realizację szczepień innych niż COVID-19 i grypa, tj. szczepień osób dorosłych przeciw pneumokokom, HPV, czy krztuścowi.

W czasie Europejskiego Tygodnia Szczepień na profilach mediów społecznościowych Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach (Twitter oraz Linkedin) prowadzona będzie kampania informacyjna dot. szerzenia wiedzy na temat szczepień ochronnych, ich skuteczności, profilaktyki zdrowotnej. Zachęcamy do śledzenia ww. profili oraz udostępniania ich szerokiemu gronu odbiorców.

Więcej: https://szczepienia-ioz.pl/

Znajdź nas:

Twitter: https://twitter.com/praktykw

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/42426882

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także