Pielęgniarki: Czy zostałyśmy wprowadzone w błąd?

Medexpress

Opublikowano 31 pazdziernika 2018, 09:40

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 31 pazdziernika 2018, 09:40

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ rozesłał do świadczeniodawców dwa Komunikaty dotyczące sposobu wykorzystania środków na wzrosty wynagrodzeń pielęgniarek i pochodnych. W ocenie OZZPiP „komunikaty pozostają w rażącej sprzeczności z informacjami”, jakie pielęgniarki otrzymały od ministra zdrowia prezesa NFZ na spotkaniu 22 października.


- Komunikaty sugerują, że środki jakie na podstawie Zarządzenia nr 99/DS02/2018 Prezesa NFZ z dnia 25-10-2018 r. przekazuje do świadczeniodawców Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ mogą być przeznaczone WYŁĄCZNIE NA SFINANSOWANIE POCHODNYCH od wzrostu wynagrodzeń zasadniczych. Z kolei chwilę potem rozesłane uzupełnienie komunikatu zawiera informację, że dodatkowa kwota na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych może zostać wykorzystana TYLKO W PRZYPADKU, gdy po włączeniu do wynagrodzenia zasadniczego kwoty 1100 zł (brutto), kwota kosztów świadczeniodawcy (brutto brutto) będzie większa niż 1.600,-zł. Te anonimowe Komunikaty łamią warunki Porozumienia z dnia 09-07-2018 r. Komunikaty te są sprzeczne z informacjami, jakie na nasze pytania udzielił na spotkaniu w dniu 22-10-2018 r. Pan Prezes NFZ Andrzej Jacyna - tłumaczy OZZPiP.


- W reakcji na pracodawcy chcą zrywać dopiero co z trudem zawarte porozumienia, w których wynegocjowane zostały zasady rozdziału całości środków przekazywanych przez NFZ na wzrosty wynagrodzeń - alarmuje OZZPiP.


Przypomnijmy, że Strony porozumienia uzgodniły, że NFZ nie prowadzi żadnego monitoringu, jakie są rzeczywiste koszty pochodnych od wynagrodzeń zasadniczych w danym podmiocie leczniczym, a środki na zabezpieczenie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych i pochodnych przekazuje w wartościach ryczałtowych na jeden etat z prawem pełnego wykorzystania na wzrost wynagrodzeń naszej grupy zawodowej.

- Nasze porozumienie gwarantowało zatem, że jeżeli ryczałtowo naliczane i przyznane świadczeniodawcom przez NFZ środki indywidualnie wystarczą, to jest otwarta możliwość negocjowania wyższych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych (do pełnego wykorzystania puli środków) - przypomina OZZPiP.

Pielęgniarki zwróciły się z prośbą o natychmiastową interwencję i sprostowanie załączonych Komunikatów i pytają czy zostały wprowadzone w błąd na spotkaniu w dniu 22-10-2018 r.?

Źródło: OZZPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / OZZPiP
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31