Zofia Małas, prezes NRPiP:

Pielęgniarki nie mogą zarabiać mniej od pracowników niemedycznych

Medexpress

Opublikowano 24 maja 2022, 15:04

Medexpress

Opublikowano 24 maja 2022, 15:04

  • Naszym zdaniem siatka płac zaproponowana w nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wprowadza zbyt duże różnice w płacach.
  • Podejmujemy działania, by przy zachowaniu ścieżki awansu zawodowego, zniwelować tak duże dysproporcje w zarobkach.
  • Przy takim deficycie specjalistów na rynku pracy, płaca pielęgniarek i położnych nie powinna być niższa od wynagrodzeń pracowników niemedycznych.
  • Wynagrodzenia specjalistów medycznych, w tym pielęgniarek i położnych, powinny być uzależnione od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. Zapisy nowelizowanej ustawy otwierają pracodawcom furtkę do tego, by tych kwalifikacji nie uznawać i zaniżać wynagrodzenia pracowników.
  • By zagwarantować, że płace faktycznie wzrosną, środki przekazywane do pomiotów leczniczych powinny być podzielne i konkretnie dedykowane na świadczenia i na wynagrodzenia.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nipip / NRPiP / Zofia Małas / prezes NRPiP
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30