Piotr Więcławik pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. informatyzacji

Medexpress

Opublikowano 22 kwietnia 2022, 08:25

Medexpress

Opublikowano 22 kwietnia 2022, 08:25

Pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw informatyzacji został Piotr Węcławik.

Do zadań pełnomocnika należy:

1) inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania portfelem programów i projektów informatycznych w systemie ochrony zdrowia;

2) inicjowanie działań mających na celu budowę spójnej i jednolitej architektury informatycznej w systemie ochrony zdrowia;

3) reprezentowanie ministra w pracach zespołów i rad powołanych przez inne organy, w zakresie związanym z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

informatyzacja / Piotr Więcławik
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31