Plan finansowy NFZ niekorzystny dla POZ?

Fot. Thinkstock / Getty Images
Więcej zadań dla lekarzy, mniej pieniędzy na leczenie! - alarmuje PPOZ.
Medexpress 2018-06-18 07:52

Zdaniem PPOZ w planie finansowym NFZ zabrakło podstawowej opieki zdrowotnej.

Podjęcia pilnych działań mających na celu zapewnienie świadczeń zdrowotnych pacjentom w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, oczekują od ministra zdrowia lekarze i świadczeniodawcy skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. - Pomimo wzrostu zadań w podstawowej opiece zdrowotnej (wyznaczania nowych), rosnącego obciążenia pracą lekarzy poz (przy dramatycznym braku kadr), w procedowanych obecnie zmianach planu finansowego NFZ dotyczących rozdysponowania dodatkowych środków całkowicie pomija się podstawową opiekę zdrowotną! Jest to nie do zaakceptowania zarówno dla nas lekarzy, jak i dla naszych pacjentów! - mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiada rozdysponowanie m.in. większych przychodów pochodzących ze składek ZUS (571,29 mln zł), co oznacza, że łącznie środki na leczenie mają być zwiększone o niemal 670 milionów złotych. NFZ - co potwierdza zestawienie - nie uwzględnia w swoim planie podstawowej opieki zdrowotnej.

- Od wielu miesięcy w prowadzonych przez nas rozmowach z Centralą NFZ, zwracamy uwagę na problemy organizacyjne w poz (nowe zadania, rosnącą liczbę świadczeń, brak lekarzy, brak zachęt dla młodych lekarzy, zamykanie praktyk i idące za tym skutki dla pacjentów, biurokrację, a także problemy z wprowadzeniem e-ZLA,…) oraz finansowe (brak wzrostu nakładów na poz - zapowiadanego medialnie i ustawowo oraz deklarowanego przez rządzących). Niestety, mimo to, w przygotowywanych projektach podstawowa opieka zdrowotna, która miała stanowić fundament systemu ochrony zdrowia w Polsce, została całkowicie pominięta, i to także pod względem finansowania. Od momentu przyjęcia przez Sejm Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Minister Zdrowia wielokrotnie podejmował działania interwencyjne zwiększające zarobki różnym pracownikom ochrony zdrowia. W żadnym z tych działań nie było podstawowej opieki zdrowotnej. Skutek tego jest taki, że nakłady na poz zamiast wzrastać do poziomu deklarowanego 20 procent systematycznie spadają i już tylko niewiele przekraczają 13 procent kosztów wszystkich świadczeń zdrowotnych - mówi Bożena Janicka.

Lekarze PPOZ w piśmie do Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia poinformowali, że umowy z NFZ przez nich zawarte wygasają z dniem 30 czerwca 2018 roku.

- Do czasu ich przedłużenia pozostały niecałe dwa tygodnie. 14 czerwca bieżącego roku na ręce Prezesa NFZ złożyliśmy - po raz kolejny - nasze propozycje. Oczekujemy, że zostaną rozważone pozytywnie, bo tylko wtedy pacjenci będą mogli liczyć na właściwą opiekę w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej - apelują w piśmie lekarze PPOZ.

Źródło: PPOZ

PDF

Zobacz także