Ponad 1,4 miliarda zł z funduszu zapasowego na nielimity w AOS dla pierwszorazowych pacjentów oraz dla szpitali PSZ

Medexpress

Opublikowano 17 marca 2020, 08:06

477057051 Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 17 marca 2020, 08:06

Pieniądze pochodzą z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

  • skutków zniesienia od 1 marca 2020 r. limitów na pierwszorazowe porady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w zakresie świadczeń: endokrynologii, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz endokrynologii dla dzieci, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, oraz porad ze wskazań nagłych (AON) i świadczeń zabiegowych w zakresie świadczeń ortopedii i traumatologii narządu ruchu – w kwocie 320 000 tys. zł,
  • skutków planowanego zwiększenia od 1 stycznia 2020 r. ceny punktu w ryczałcie PSZ o 5 gr., do poziomu 1,05 zł, tj. o 5% – w kwocie 1 096 322 tys. zł (przy jednoczesnym zmniejszeniu dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego i drugiego stopnia PSZ o 1 punkt procentowy współczynnika korygującego, o którym mowa w §7 ust. 6 i 7 zarządzenia nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, z późn. zm.).

Podział środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy poszczególne oddziały NFZ jest zgodny z algorytmem, wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495).

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-362020def,7148.html

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / AOS / plan finansowy NFZ / sieć szpitali / nielimity
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31