Blogosfera Medexpressu

Pracownicy ochrony zdrowia wśród antyszczepionkowców


Pielęgniarki Cyfrowe 2019-01-09 18:24
Pielęgniarki i położne z czynnym PWZ powinny reprezentować nasze środowisko w nienaganny sposób, zwłaszcza w sprawach szczepień ochronnych.

W ostatnim czasie nasiliła się działalność ,,ruchów antyszczepionkowych’’ wśród społeczeństwa. Prym wiodą głównie w internecie. Według socjologów działają one jak sekty, manipulują społeczeństwem. O ile kontrowersyjne jest poparcie dla nich wśród ludzi niezwiązanych ze środowiskiem medycznym, to duży niepokój wzbudzają pracownicy ochrony zdrowia wspierający ich działania i poglądy.

W październiku 2018 r. podczas głosowania nad obywatelskim projektem ustawy znoszącej obowiązkowe szczepienia dzieci 5 posłów lekarzy zagłosowało za dalszym procedowaniem kontrowersyjnej ustawy, która ostatecznie w kolejnym głosowaniu została odrzucona. Wówczas Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie złożyła wniosek ,,O wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej’’, wskazując, że ,,działania posłów lekarzy w istotny sposób naruszają dobro stanu lekarskiego’’.

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski wskazał, że ,,takie działanie lekarskie w istotny sposób narusza zaufanie do zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego, albowiem według aktualnej wiedzy medycznej obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną i powszechnie społecznie akceptowalną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne’’. Przypomniał również, że „samorząd lekarski zajął jednoznacznie negatywne stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy uważając, że stwarza ona zagrożenie dla interesu publicznego i grozi powrotem chorób, które dotychczas były skutecznie zwalczane’’.

Prezydium NRL podkreśliło, że ,,odejście od szczepień ochronnych byłoby niewybaczalnym błędem rzutującym niekorzystnie na zdrowie nas wszystkich, a także na przyszły stan zdrowotności całego społeczeństwa’’. Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej, powołaniem lekarza jest m.in. zapobieganie chorobom i obowiązek działania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej zakazując propagowania postaw antyzdrowotnych.

Podobne zapisy znajdują się w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, który mówi że: ,,Czynności zawodowe pielęgniarki/położnej nie mogą służyć aktom bezprawnym ani też powodować szkód dla zdrowia ludzkiego’’. „Pielęgniarka/położna zobowiązana jest do działalności na rzecz promocji zdrowia m.in. poprzez wdrażanie do praktyki nowych zdobyczy nauk medycznych społecznych i humanistycznych oraz systematyczne doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy dla dobra zawodu”. ,,Pielęgniarka/położna chroniąc interesy zawodowe nie powinna współpracować z organizacjami mającymi cele sprzeczne z racjami zawodowymi i moralnymi’’.

Pielęgniarki i położne z czynnym PWZ powinny reprezentować nasze środowisko w nienaganny sposób, zwłaszcza w sprawach szczepień ochronnych. Tymczasem działania i wypowiedzi wielu z nich w mediach popierające ruchy antyszczepionkowe i kontrowersyjną medycynę alternatywną wpływają negatywnie na nasz wizerunek i zachęcają do zachowań antyzdrowotnych. Na medycznych grupach internetowych można znaleźć szereg różnorakich herezji rodem ze Średniowiecza. Bo jak nazwać pseudonaukowe tezy znanego antyszczepionkowego guru, że szczepionki zawierają rtęć, aluminium, HIV, płody ludzkie, wywołują raka, autyzm i inne choroby przyczyniając się do ludobójstwa? Nazywa szczepienia eksperymentami na ludziach, a osoby popierające szczepienia oskarża o branie łapówek od koncernów farmaceutycznych. Przykładów tej pseudowiedzy medycznej głoszonej na portalach internetowych jest coraz więcej. Nie mają one jednak potwierdzenia w badaniach naukowych. Czy jako pracownicy ochrony zdrowia pielęgniarki i położne oraz lekarze powinni uczestniczyć w rozpowszechnianiu takich pseudonaukowych teorii? Kodeks Etyki w obu przypadkach stanowi wyraźnie – nie ! W dniach 8-10 listopada 2018r.w Genewie odbyło się posiedzenie CPME - Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich. Podczas wydarzenia zostały m.in. przedstawione raporty obejmujące całą Europę, jak i sprawy lokalne, w tym kwestie zasadności i promowania szczepień. Problemem staje się nawrót chorób pojawiających się w wyniku odmawiania poddawaniu się szczepieniom w bogatych krajach. WHO apeluje do lekarzy i innych zawodów oraz organizacji o energiczne sprzeciwianie się ruchom antyszczepionkowym i przekazywanie społeczeństwu opartych na najnowszej wiedzy informacji o roli i skuteczności szczepień. Wskazano, że wyzwaniem dla lekarzy i innych zawodów medycznych staje się zwalczanie fałszywych informacji rozprzestrzenianych w Internecie i ruchów antynaukowych stwarzających ogromne zagrożenie dla zdrowia oraz o wspieranie programów szczepień.

Mówmy jednym głosem!

PDF

Zobacz także