Prezes Infarmy: Kodeks Przejrzystości zaowocuje wzrostem zaufania do lekarzy

Iwona Schymalla

Opublikowano 01 lipca 2016, 13:42

Fot. Katarzyna Rainka
Iwona Schymalla

Opublikowano 01 lipca 2016, 13:42

Jaka jest idea Kodeksu Przejrzystości? Dlaczego Państwo uznaliście, że takie działanie jest potrzebne?

To decyzja, jak wszyscy wiemy, firm stowarzyszonych w europejskiej organizacji Firm Farmaceutycznych Innowacyjnych. Jest to traktowane jako część procesu dochodzenia do pełnej transparentności. Dlatego, że już pierwsze kodeksy etyki czy regulacje prawne pojawiły się jeszcze przed 2008 rokiem. W tym właśnie roku, jeśli się nie mylę, pojawił się Kodeks Praktyk Marketingowych, później bardzo ścisłe regulacje dotyczące badań klinicznych, a następnie nakładały się na to kolejne nowelizacje dotyczące prawa farmaceutycznego i ustawy o zawodzie lekarza. Więc jesteśmy na rynku regulowanym a pionierem w zakresie podnoszenia standardów dotyczących przejrzystości na styku współpracy między lekarzami a przemysłem innowacyjnym.

Nie widzi Pani żadnych zagrożeń dla relacji między przemysłem farmaceutycznym a ekspertami i liderami opinii?

Głęboko wierzę w to, jako lekarz i dojrzała kobieta, że będąc pionierem, nigdy nie jest łatwo. Przekonać wielu interesariuszy z rynku tak sensytywnego i wrażliwego, jakim jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, nie będzie łatwo. Wydaje mi się, że po pierwszych, trudnych dyskusjach zaowocuje to wzrostem zaufania do zawodu lekarza i pracy jaką wykonuje.

Jakie będą kolejne państwa działania?

Mamy nadzieję i zamiar dalszych spotkań, mocnego dialogu ze wszystkimi interesariuszami rynku oraz edukacji. Pokazywanie, że warto pewne rzeczy naświetlić i wskazać na ogrom wartości jakie wynikają ze współpracy lekarzy z innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi. I mamy nadzieję, że ten procent zgód wśród lekarzy będzie rósł.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

INFARMA
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31