Prezydent podjął decyzję ws. Apteki dla Aptekarza

Paweł Grzybowski

Opublikowano 16 maja 2017, 11:15

Konferencja Andrzeja Dudy w Sejmie Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta
Paweł Grzybowski

Opublikowano 16 maja 2017, 11:15

Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim:
1) ograniczenia kręgu podmiotów mogących uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej;
2) dalszego ograniczenia koncentracji na rynku aptek ogólnodostępnych;
3) zmniejszenia stopnia nasycenia aptek ogólnodostępnych w poszczególnych gminach.

Zgodnie z zapisami ustawy, nową aptekę będzie mógł prowadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych. W przypadku nowych placówek obowiązywać będą kryteria geograficzno-demograficzne przy ich powstawaniu, a więc 3 tys. mieszkańców w danej gminie na jedną aptekę oraz odległość między sąsiadującymi placówkami, która wyniesie co najmniej 500 metrów. To kryterium nie będzie jednak obowiązywać, jeśli farmaceuta otworzy nową aptekę w odległości 1 km od obecnie istniejącej.

Ponadto, ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne wyklucza sukcesję generalną zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych przy podziale, łączeniu się lub przekształcaniu spółek posiadających takie zezwolenie, zmienia treść wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wprowadza możliwość przeniesienia zezwolenia na podmiot, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, oraz możliwość wyrażenia przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia, zgody na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia, jak również inne zmiany stanowiące konsekwencje przyjętej przez ustawodawcę koncepcji funkcjonowania rynku aptecznego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

prezydent / Prawo farmaceutyczne / Andrzej Duda / apteka dla aptekarza
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31