Blogosfera Medexpressu

Dr Leszek Borkowski Przypadki zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia


Dr Leszek Borkowski 2021-07-20 09:56

Do dnia 31 maja 2021 r. w Europejskim Obszarze Gospodarczym podano około 177 milionów dawek Comirnaty / Pfizer / i 20 milionów dawek Spikevax / Moderna. Obie szczepionki mRNA.

W tym czasie wystąpiło:

U osób, które otrzymały szczepionkę Comirnaty wystąpiło 145 przypadków zapalenia mięśnia sercowego i 138 przypadków zapalenia osierdzia.

U osób, które otrzymały szczepionkę Spikevax wystąpiło 19 przypadków zapalenia mięśnia sercowego i 19 przypadków zapalenia osierdzia.

Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) Europejskiej Agencji Leków (EMA) uznał, że częstotliwość tych działań niepożądanych jest znikoma.

Korzyści ze szczepienia nadal przewyższają wszelkie ryzyko.

Firmy BIONTECH/PFIZER i MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA, European Medicines Agency) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych przekazują następujące informacje:

Przypadki zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia występowały głównie w ciągu 14 dni po szczepieniu, częściej po drugiej dawce i u młodszych mężczyzn.

Pracownicy ochrony zdrowia powinni zwracać uwagę na objawy przedmiotowe i podmiotowe zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia.

Pracownicy ochrony zdrowia powinni doradzać zaszczepionym osobom, aby w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej, duszności lub kołatania serca natychmiast zwróciły się o pomoc lekarską.

Dr nauk farm Leszek Borkowski

PDF

Zobacz także