Radioterapia całego mózgu nie przynosi korzyści chorym z przerzutami raka płuca

Tomasz Kobosz

Opublikowano 05 wrzesnia 2016, 11:00

Thinkstock / Getty Images
Tomasz Kobosz

Opublikowano 05 wrzesnia 2016, 11:00

Guzy przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego zwykle dość szybko prowadzą do pogorszenia stanu chorego oraz jego śmierci. Średni okres przeżycia nieleczonych chorych z objawowym guzem przerzutowym do mózgu wynosi tylko 4–6 tygodni.

Od ponad pół wieku najczęściej stosowanym standardem terapeutycznym jest frakcjonowana radioterapia całego mózgu (WBRT – whole brain radiotherapy). Z dotychczasowych badań wynikało, że metoda ta pozwala przedłużyć średnie przeżycie do 3–6 miesięcy, choć, niestety, obarczając chorych licznymi działaniami niepożądanymi, które w znacznej mierze obniżają jakość życia chorych po naświetlaniu.

Najnowsze badanie brytyjskich naukowców, którego wyniki opublikowało czasopismo „The Lancet”, sugerują, że w przypadku chorych na raka płuca z przerzutami do mózgu terapia WBRT nie przedłuża życia i nie poprawia jego jakości.

Raka płuc rozpoznaje się rocznie u ok. 45 tys. Brytyjczyków (w Polsce w 2013 r. zachorowało 21556 osób). Do powstania przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym dochodzi w około jednej trzeciej przypadków.

Badanie objęło dane medyczne ponad 500 pacjentów, autorzy pozyskiwali też opinie lekarzy zajmujących się chorymi z nowotworem płuca. Uczestniczący w badaniu pacjenci byli obarczeni niepomyślnymi rokowaniami. Jakość życia oceniano po tygodniu od zastosowania WBRT. W badanej grupie nie stwierdzono istotnej poprawy. Problem stanowiły natomiast działania niepożądane związane z toksycznością metody. Były to nie tylko nudności, wymioty, bóle głowy, uczucie zmęczenia, ale także zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych.

Część ekspertów, w tym prof. Ruth Langley z University College London, uważa, że WBRT powinna być wypierana przez bardziej precyzyjne metody radioterapii celowanej. Inni, jak dr Cecile le Pechoux z Gustave Roussy Cancer Campus są jednak zdania, że WBRT wciąż może przynosić chorym wymierne korzyści, pod warunkiem, że będzie stosowana u właściwych pacjentów we właściwym czasie.

Źródło: BBC News

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

WBRT / rak płuca / radioterapia / przerzuty
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31