Ratownicy do pielęgniarek: spotkajmy się

Medexpress 2019-07-16 13:56

Piotr Dymon przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Ratowników Medycznych w liście do Zofii Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych proponuje ustalenie terminu spotkania przedstawicieli organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych w celu wyjaśnienia problemu oraz wszelkich animozji pomiędzy zawodami.

„Szanowna Pani Prezes, w związku ze Stanowiskiem nr 26 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego i opinii wyrażonej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w tym stanowisku, Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych wyraża sprzeciw przeciwko zawartym w stanowisku tezom, że ratownik medyczny nie może pełnić funkcji koordynującego pracę innych osób zatrudnionych w szpitalnym oddziale ratunkowym, inwektywom pod adresem środowiska ratowników medycznych i podważaniu kompetencji zawodowych ratowników medycznych.


Przypominamy również, że wbrew opinii zawartej w stanowisku NRPiP, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Od swojego powstania w 2006 roku była wielokrotnie nowelizowana pod kontem zwiększenia kompetencji ratownika medycznego nie tylko w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale również udostępnienia i wykorzystania kompetencji ratowników medycznych w innych sferach ochrony zdrowia. Drogi rozwoju ratowników medycznych nie kończą się na uzyskaniu tytułu zawodowego, ale wielokrotnie stanowią wstęp do dalszego kształcenia na studiach II stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem, co w prostej linii wiąże się z założeniami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.” - czytamy w liście.

Źródło: OZZRM

PDF

Zobacz także