RPP: dzięki RODO pacjenci zyskali nowe uprawnienia

Medexpress

Opublikowano 25 maja 2018, 10:20

Medexpress

Opublikowano 25 maja 2018, 10:20

Przepisy RODO nakładają na administratorów danych, którymi są również szpitale, przychodnie lub inne placówki medyczne, nowe obowiązki. Pacjenci, których dane są przetwarzane, zostali natomiast wyposażeni w nowe uprawnienia takie jak między innymi prawo dostępu do swoich danych osobowych, które mogą zrealizować również poprzez zażądanie ich kopii.

Placówki medyczne przetwarzają dane osobowe dotyczące zdrowia pacjentów w szczególności w prowadzonej dokumentacji medycznej. Realizując zatem ww. obowiązek będą zobowiązane do bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej.

- Kopia danych osobowych powinna zostać Państwu przekazana niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca lub powinni zostać Państwo poinformowani o późniejszym terminie jej przekazania - wyjaśnia RPP. - Jeżeli placówka medyczna nie spełni żądania dostarczenia kopii danych, przysługuje Państwu między innymi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - dodaje RPP.
RPP udostępnia dla pacjentów wzór wniosku o uzyskanie bezpłatnej kopii swoich danych, w tym zawartych w dokumentacji medycznej:
www.rpp.gov.pl/wzor_wniosku_o_dostep_do_danych_osobowych.docx

Wniosek można złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną.

Źródło: RPP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pacjent / rzecznik praw pacjenta / RPP / RODO / Bartłomiej Chmielowiec
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31