Rząd przyjął uchwałę w sprawie Narodowej Strategii Onkologicznej

Medexpress

Opublikowano 05 lutego 2020, 07:52

FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA
Medexpress

Opublikowano 05 lutego 2020, 07:52

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Liczba nowotworów złośliwych w kraju stale wzrasta, czego przyczyną jest zarówno proces starzenia się społeczeństwa, jak i wzrost narażenia na czynniki związane ze stylem życia.

Realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej stanowi próbę odwrócenia niekorzystnych trendów oraz obniżenia kosztów wynikających z obciążenia pacjentów chorobami nowotworowymi.
Głównym celem strategii jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej.


- Zwiększeniu powinna ulec wykrywalność nowotworów we wczesnych stadiach, a obniżeniu umieralność.

Nowe rozwiązania powinny przyczynić się do wyeliminowania negatywnych zjawisk w onkologii, takich jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych, które dotychczas wpływały na jakość leczenia onkologicznego, a co za tym idzie na szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej.


Strategia przewiduje prowadzenie działań w pięciu obszarach:
- inwestycje w kadry – zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i lekarzy specjalności pokrewnych;
- inwestycje w edukację – prowadzenie działań profilaktycznych, związanych np. z ograniczeniem palenia tytoniu;
- inwestycje w pacjenta – podniesienie skuteczności badań przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy oraz płuca;
- inwestycje w naukę i innowacje – np. zwiększenie udziału pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych;
- inwestycje w system opieki onkologicznej – zapewnienie pacjentom dostępu do najwyższej jakości procesów diagnostyczno-terapeutycznych oraz kompleksowej opieki.

Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację strategii:
- 250 mln zł w 2020 r.;
- 450 mln zł rocznie w latach 2021–2023;
- 500 mln zł rocznie w latach 2024–2030.

Uchylono program wieloletni na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zadania programu będą kontynuowane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Źródło: KPRM

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

onkologia / nowotwory / Narodowa Strategia Onkologiczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31