Samorząd lekarski popiera ideę stwierdzania chorób zawodowych wywołanych przez COVID-19 u medyków

nil
Samorząd lekarski popiera ideę stwierdzania chorób zawodowych wywołanych przez COVID-19 u medyków.
Medexpress 2021-05-17 08:48

Prezydium NRL opublikowało stanowisko nr 55/21/P-VIII w sprawie senackiego projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne. Poniżej zamieszczamy jego treść.

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne (druk senacki 363), popiera ideę ustanowienia odrębnego trybu stwierdzania chorób zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apelowało o konieczność wprowadzenia uproszczonych zasad uznawania COVID-19 za chorobę zawodową już na początku epidemii w stanowisku z 30 marca 2020 r, w sprawie uznawania choroby zakaźnej wywołanej u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, podkreślając iż Państwo musi stanąć na wysokości zadania i zapewnić lekarzom wszelkie możliwe narzędzia i instrumenty prawne służące do łagodzenia ryzyka, jakie wiąże się ze sprawowaniem opieki nad pacjentami w czasie epidemii”

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także