Sejmowa Komisja Zdrowia - transmisja online

FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA
Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli na temat zapobiegania i leczenia depresji - przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Medexpress 2018-12-13 12:00
PDF

Zobacz także