Forum Ochrony Zdrowia w Karpaczu Sektory publiczny i prywatny powinny iść wspólną drogą

Wiceprezydent Pracodawców RP, prezes Grupy LUX MED, Anna Rulkiewicz
Medexpress 2021-09-10 08:45

  • Najważniejsze wyzwania to pocovidowy dług zdrowotny oraz dostępność do kadry medycznej.
  • W przypadku braku kadry nie ma łatwych rozwiązań. Do dziś nie jesteśmy otwarci na lekarzy ze Wschodu. Zanim wykształcimy młodych lekarzy minie trochę czasu, a jeszcze musimy zatrzymać ich w kraju.
  • W Polsce główna opieka nad pacjentem spoczywa na szpitalnictwie. Przesunięcie tej opieki ze szpitali do AOS jest bardzo istotne.
  • Nie mamy systemu finansowanie opartego na jakości. Płacimy za procedury, a nie za efekt leczenia.
  • 7 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2027 roku to termin odległy - pozytywne jest to, że do tego dążymy, ale 2027 r. to daleka droga.
  • Co roku środki na ochronę zdrowia wzrastają, ale nie jest to wystarczające. Musimy mówić o efektywności, restrukturyzacji i można myśleć o wykorzystaniu sektora prywatnego, który nie jest wykorzystane.
  • Dziś sektor prywatny idzie swoją drogą a covid pokazał, ze możemy iść do walki o zdrowie pacjenta wspólnie. Widać, że można coś robić razem i wykorzystać wszystkie zasoby. Na pewno sam NFZ nie poradzi sobie z populacją 38 mln ludzi.
PDF

Zobacz także