Kongres Patient Empowerment Sonda: Jutro w organizacji pacjentów (cz. 2)

IKZ 2021-04-16 14:14

Pandemia SARS-CoV-2 to czas ogromnych wyzwań w ochronie zdrowia. Mierzą się z nimi również organizacje pacjentów, które szczególnie teraz są niezbędnym wsparciem, nie tylko informacyjnym i edukacyjnym, dla pacjentów, obawiających się o swoje zdrowie. Doświadczenia z tego okresu są tym, na czym będzie można budować nowe ścieżki rozwoju w funkcjonowaniu organizacji pacjentów i budowaniu silnych zespołów.

WARTO PRZECZYTAĆ

Patient Empowerment w grze!

Instytut Komunikacji Zdrowotnej przygotował sondę dla przedstawicieli organizacji pacjentów, która jest podzielona na cztery części. Dotyczy wniosków z doświadczenia pandemii, wniosków liderów z pracy z ostatniego roku, wyzwań w obszarze przywództwa na przyszły rok i wniosków na przyszłość. W każdym tygodniu będziemy publikować jedną ankietę na Medexpressie. Zachęcamy do jej wypełnienia członków i liderów organizacji pacjentów. Podczas Kongresu Patient Empowerment odniesiemy się do Państwa głosów i zaprosimy na konsultacje on-line z trenerem biznesowym.

Wspólnie sprawdźmy, jakie powinno być #jutroorganizacjipacjentów

Sonda jest anonimowa.

PDF

Zobacz także