Spotkanie rektora WUM z rektorem UKSW i prezesem ORL w Warszawie

18 września 2020 r. w siedzibie naszej uczelni odbyły się spotkania rektora prof. Zbigniewa Gacionga z rektorem Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego ks. prof. Ryszardem Czekalskim oraz prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukaszem Jankowskim.
Medexpress 2020-09-22 08:20

Podczas spotkania dwóch rektorów, dotyczącego kontynuacji współpracy obu uczelni, omówiono dotychczasowe współdziałanie wynikające z zawartego w lutym 2018 r. porozumienia w sprawie współpracy przy kształceniu przyszłych studentów na kierunku lekarskim UKSW. Przeanalizowano także minione doświadczenia wynikające ze świadczenia usług edukacyjnych z wykorzystaniem zaplecza i unikatowej kadry naukowo-dydaktycznej uniwersytetu oraz omówiono możliwości dalszej współpracy.

Na spotkaniu z prezesem ORL w Warszawie panem Łukaszem Jankowskim zadeklarowano kontynuację współpracy, omawiano wyzwania i nowe projekty, uzgodniono założenia i szczegóły współdziałania w zakresie zwiększenia liczby miejsc dla stażystów oraz wspólnych działań na rzecz lekarskiej społeczności. Zarówno rektor, jak i prezes byli zgodni, że wśród priorytetów muszą być kwestie dotyczące stażu, który jest przecież początkiem członkostwa młodych lekarzy w samorządzie i kluczowym etapem drogi zawodowej. Mowa była też o pilnej potrzebie kompleksowych zmian w systemie ochrony zdrowia i planach konkretnych inicjatyw. Było to pierwsze po objęciu funkcji rektora WUM przez prof. Zbigniewa Gacionga spotkanie z przedstawiciele warszawskiego samorządu lekarskiego.

Źródło: WUM

PDF

Zobacz także