Stanowisko ORL w Warszawie ws. manifestacji Porozumienia Zawodów Medycznych

Medexpress

Opublikowano 10 sierpnia 2020, 08:26

OIL w Warszawie
Medexpress

Opublikowano 10 sierpnia 2020, 08:26

Poniżej zamieszczamy stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dn. 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla postulatów manifestacji Porozumienia Zawodów Medycznych zaplanowanej na 8 sierpnia 2020 r.

W związku z zaplanowaną manifestacją środowisk medycznych, która odbędzie się w Warszawie w dniu 8 sierpnia br., Okręgowa Rada Lekarska wyraża poparcie dla powiązanych z nią postulatów.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie stoi na stanowisku, że w sytuacji Narodowego Kryzysu Zdrowia konieczne jest pilne spełnienie postulatów wzrostu nakładów na ochronę zdrowia oraz poprawy dostępności do świadczeń. Narastające od lat niedostatki w tym zakresie zostały bezlitośnie obnażone przez pandemię koronawirusa i potęgowane przez brak konsekwencji w planowaniu działań mających na celu zwalczanie epidemii – począwszy od działań informacyjnych, poprzez wdrażane obostrzenia i kończąc na publicznym ich lekceważeniu.

Manifestacja ma stanowić wyraz sprzeciwu wobec arogancji klasy politycznej, która w dobie pandemii zlekceważyła w kampanii wyborczej temat ochrony zdrowia, a ustawodawstwo na potrzeby zwalczania pandemii wykorzystano do przemycenia przepisów, które Prezydent RP wcześniej zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Tym bardziej, nierozumienie i głęboki sprzeciw budzi podpisanie tej ustawy przez prezydenta i tryb uchwalenia tych przepisów, co Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej zwracało już uwagę w swoim apelu z dnia 22 czerwca br.

Podkreślamy, że system ochrony zdrowia (rozumiany jako sposób organizacji świadczeń), medycy oraz pacjenci stanowią system naczyń połączonych, a uderzenie w którąkolwiek jego składową prowadzi do nieadekwatnego drenażu zasobów z pozostałych środków. Kluczowe jest zrównoważone dążenie do poprawy warunków wykonywania zawodów medycznych (system no-fault, odbiurokratyzowanie, odpowiednie wynagrodzenia), sprostania oczekiwaniom pacjentów (poprawy bezpieczeństwa i dostępności świadczeń) oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania ochrony zdrowia. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie niejednokrotnie udowodniła i podtrzymuje swoją gotowość do kontynuowania merytorycznej dyskusji w przedmiocie pożądanych zmian, których wdrożenie w ochronie zdrowia jest warunkiem progowym, mogącym powstrzymać dalszą zapaść w tym obszarze.

Źródło: OIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Porozumienie Zawodów Medycznych / OIL Warszawa
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28