Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Łukasz Jankowski: Minister zdrowia nie zdała egzaminu

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 16 października 2023 08:44

Łukasz Jankowski: Minister zdrowia nie zdała egzaminu - Obrazek nagłówka
fot. MZ
– Siódemka NIL niezmiennie wymaga realizacji. Nie skorzystano z naszej gotowości do współpracy, przekazanych materiałów i informacji o najbardziej palących problemach ochrony zdrowia. Ten krótki, choć wciąż dający możliwość realizacji tych postulatów, czas działalności Minister Sójki oceniamy po prostu negatywnie – ocenia działania minister zdrowia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Tak zwana siódemka NIL to zmiany do wdrożenia w ochronie zdrowia, które w ocenie samorządu lekarskiego wymagają szczególnej uwagi i natychmiastowej reakcji. Izba domagała się następujących działań. Poniżej ich lista, wraz z komentarzem NIL:

Zniesienie bezprawnie wprowadzonych limitów na wystawianie recept przez lekarzy. Pilne ustalenie standardów teleporady uniemożliwiającej funkcjonowanie tzw. receptomatów.

 • W resorcie powstał zespół ekspertów reprezentujących wszystkie środowiska w tym farmaceutów i lekarzy, którego zadaniem jest opracowanie nowych, przejrzystych i prostych zasad wystawiania i realizacji recept dla wszystkich interesariuszy systemu, zwłaszcza dla pacjentów.
 • W systemach zarządzanych przez Centrum e-Zdrowia zostały zniesione limity w wystawianiu recept w ramach tzw. białej listy placówek.
 • Nadal brakuje strategii – mapy drogowej – na całkowite zniesienie limitów.
 • Nie wprowadzono standardów teleporady.
 • Receptomaty nadal działają

Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia i podległej Ministerstwu jednostce – Centrum e-Zdrowia dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych oraz niezwłoczne ujawnienie wyników tej kontroli opinii publicznej.

 • Do tej pory nie ujawniono informacji na temat trwającej kontroli.

Wycofanie poparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Wycofanie się z decyzji o zwiększeniu naboru na tzw. nowe uczelnie medyczne.

 • Nie podjęto działań w tym zakresie, a nawet obserwuje się tendencję do zwiększenia wsparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich.

Natychmiastowe zaprzestanie wydawania tzw. praw wykonywania zawodu w trybie warunkowym i zgód na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych. Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy w naszym zawodzie w Polsce musi pozostać Prawo Wykonywania Zawodu.

 • Nie podjęto działań w tym zakresie. Lekarze z zagranicy nadal mogą podejmować w Polsce pracę w zawodzie lekarza bez nostryfikacji dyplomu i adekwatnej weryfikacji kompetencji oraz znajomości języka polskiego.

Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii.

Natychmiastowe wprowadzenie automatyzacji procesu refundacji i zdjęcie z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji.

 • Powołano specjalny Zespół ds. preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i recepturowe.
 • Zmiany w ustawie refundacyjnej wciąż budzą kontrowersje i chaos w pracy medyków.

Pilna analiza indywidualnych przypadków kar finansowych nałożonych na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nienależną refundację i odstąpienie od ich egzekwowania w przypadku, gdy istniały wskazania medyczne do przepisania danego preparatu.

 • Mimo przekazanych materiałów, pisma konsultanta krajowego popierającego lekarzy ukrajanych za tzw. nienależną refundację, wielu rozmów, spotkań i debaty w Senacie RP nie zostały podjęte żadne działania w tym zakresie.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także