Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. pomocy medycznej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 1 marca 2022 08:40

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. pomocy medycznej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  - Obrazek nagłówka
Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ze smutkiem i przerażeniem przyjmuje informacje o wojnie toczącej się na ziemi ukraińskiej. Jako lekarze dobrze wiemy czym jest cierpienie i z całą mocą przeciwstawiamy się wszelkim działaniom agresji przeciwko ludności wolnej Ukrainy, które zawsze wywołują śmierć i cierpienie wielu niewinnych ludzi - czytamy w stanowisku PTR.

Dziękujemy wszystkim polskim reumatologom za akty wspierania ludności Ukrainy, szczególnie pomoc niesioną obywatelom tego kraju chroniącym się w naszej ojczyźnie. Zachęcamy do świadczenia dalszej, szerszej pomocy wszelkimi drogami, tak zorganizowanymi instytucjonalnie, jak i indywidualnymi.

Jako reumatolodzy przekazujemy wyrazy wsparcia naszym kolegom lekarzom z Ukrainy i zapewniamy o chęci niesienia im pomocy.

Zdajemy sobie sprawę, że wśród setek tysięcy osób z Ukrainy, które uciekają z ogarniętego konfliktem zbrojnym kraju będą także takie wymagające specjalistycznego leczenia reumatologicznego, w tym stosowania leków immunosupresyjnych oraz terapii biologicznych, które w Polsce dostępne są jedynie w ramach programów lekowych. Dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci z chorobami zapalnymi stawów.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia „Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne apeluje, aby przepisy dot. dodatkowego tytułu dla obywateli Ukrainy, uprawniającego do świadczeń zdrowotnych w Polsce, obejmowały także możliwość ordynacji lekarskiej zgodnie z przepisami refundacyjnymi w Polsce, w tym także możliwość stosowania leczenia biologicznego w ramach programów lekowych. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne deklaruje wszelką pomoc w pracy nad takimi przepisami, które umożliwią skuteczne leczenie obywateli Ukrainy w Polsce.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

dr hab. n. med. Bogdan Batko prof. KA AFM

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

prof. dr hab. med. Przemysław Kotyla

dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak

dr n. med. Wojciech Romanowski

dr n. med. Marcin Stajszczyk

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM

Przewodniczący Sekcji Historycznej PTR

prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

Позиція Польського Товариства Ревматологів щодо медичної допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом
Польське Товариство Ревматологів із сумом і жахом сприймає інформацію про війну на українській землі. Ми - як лікарі - добре знаємо, що таке страждання, і щосили протистоїмо всім актам агресії проти народу вільної України, які завжди спричиняють смерть і страждання багатьох невинних людей.
Ми хочемо подякувати всім польським ревматологам за акти підтримки народу України, особливо за допомогу громадянам цієї країни, які знаходять притулок на нашій батьківщині. Ми закликаємо вас надавати подальшу, ширшу допомогу всіма способами, як інституційно організованими, так і індивідуальними.
Як ревматологи, ми висловлюємо підтримку нашим колегам з України та запевняємо їх у своїй готовності їм допомогти.
Ми усвідомлюємо, що серед сотень тисяч людей з України, які втікають з країни, в якій триває збройний конфлікт, також будуть особи, що потребують спеціалізованого ревматологічного лікування, включно з застосуванням імуносупресивних препаратів та біологічної терапії, які в Польщі доступні лише за Державними програмами лікування. Це стосується як дорослих, так і дітей з запальними захворюваннями суглобів.

Strona1
Згідно з повідомленням Національного фонду здоров’я, «Громадянину України, який прибув до Польщі у зв’язку з воєнною агресією Росії в Україні та який звернувся у зв’язку з проблемами зі здоров’ям до сімейного лікаря, до лікаря-спеціаліста в поліклініці, або в лікарню, повинна бути надана адекватна медична допомога. Медичні послуги, надані громадянам та громадянкам України, будуть безкоштовні, оплачені Національним Фондом Здоров’я».
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla- obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html
Польське Товариство Ревматологів закликає, щоб положення про додаткове право щодо отримання медичних послуг у Польщі для громадян України також включали можливість призначення лікарських засобів відповідно до принципів реімбурсації в Польщі, включаючи можливість використання біологічного лікування в рамках Державних програм лікування. Польське Товариство Ревматологів заявляє про готовність надавати всіляку допомогу в роботі над такими положеннями, які дозволять ефективно лікувати громадян України в Польщі.
Головне правління Польського Товариства Ревматологів
Влодзімєж Самборський - prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Марек Бжоско - prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko Богдан Батко - dr hab. n. med. Bogdan Batko prof. KA AFM Славомир Єка - prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
Пшемислав Котила - prof. dr hab. med. Przemysław Kotyla Ганна Пшеп’єра-Бенджак - dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak Войцех Романовський - dr n. med. Wojciech Romanowski Марцін Стайщик - dr n. med. Marcin Stajszczyk Ельжбета Смолевська - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska Пьотр Віланд - prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland Збігнєв Жубер - dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM
Голова історичної секції Польського Товариства Ревматологів Евгеніуш Ю. Кухаж - prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

Źródło: PTR

Tematy

ukraina / PTR

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także