Szczepionka na grypę trafi do państwowej rezerwy?

Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
Medexpress 2021-08-16 11:55

W uzasadnieniu podano, że celem projektowanego rozporządzenia jest rozszerzenie katalogu zakresowego szczepionek stanowiących rezerwę na wypadek stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o szczepionkę przeciw grypie sezonowej dedykowanej na sezon 2021/2022.

W ocenie projektodawcy jest oczywiste i pożądane, aby w mającym miejsce stanie epidemii SARS-CoV-2 szczepionka przeciw grypie weszła w skład rezerwy a w związku z tym, aby do zasad dystrybucji tej szczepionki miały zastosowanie przepisy zmienianego rozporządzenia.

Celem projektu jest również wskazanie dystrybutora centralnego w stosunku do rzeczonych szczepionek, który na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia będzie przechowywał szczepionkę. Dystrybutorem centralnym będzie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Szczepionki będą dystrybuowane przez podmioty wykonujące działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej w szczególności prowadzenia transportu, którego wykonywanie jest immanentnie związane z tego rodzaju podmiotami, które posiadają w tym zakresie niezbędne przygotowanie, z wyłączeniem możliwości podzlecania przechowywania, oraz z zastrzeżeniem możliwości podzlecania transportu za zgodą dystrybutora centralnego.

źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12350102

PDF

Zobacz także