RPP: Szpital, który wstrzymał odwiedziny noworodków, narusza prawa pacjenta

Thinkstock/GettyImages
Medexpress 2020-12-01 08:58

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że jeden ze szpitali, który całkowicie wstrzymał odwiedziny najmłodszych pacjentów na oddziale neonatologii, narusza zbiorowe prawa pacjentów. W tej sprawie Rzecznik nakazał zaniechanie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów i oczekuje na wykonanie decyzji przez szpital.

Epidemia do trudny czas dla nas wszystkich. W czasie jej trwania przestrzeganie praw pacjenta może być ograniczane. Dotyczy to m.in. możliwości odwiedzin pacjentów w szpitalach, w tym również noworodków przez ich rodziców. Nie można wykluczyć, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej ograniczenie odwiedzin w poszczególnych przypadkach będzie zasadne, jednak szpital powinien stworzyć warunki, zapewniające możliwość „bezpiecznych odwiedzin” noworodków przez ich rodziców. Taki kontakt jest ważny również ze względu na przysługującą rodzicom władzę rodzicielską i prawo do decydowania o sposobie leczenia ich dziecka.

O szczegółach „bezpiecznych odwiedzin” decyduje ordynator oddziału. Zaleca się sporządzanie imiennego grafiku odwiedzin, aby rodzice poszczególnych pacjentów nie stykali się ze sobą. Nie ma też przeciwwskazań do karmienia pokarmem własnym zdrowej mamy, który powinien być dostarczany codziennie do szpitala i przejmowany przez personel oddziału na ustalonych wewnętrznie zasadach. Ponadto tryb krótkich odwiedzin nie wymaga badań rodziców, ale stosowania środków ochrony osobistej wg zaleceń personelu.

Zdaniem specjalistów obecność rodziców przy ich dziecku na oddziale intensywnej terapii jest nie do przecenienia. Dotyk, kontakt „skóra do skóry”, karmienie piersią i czułość rodziców z pewnością mają wpływ na szybsze dochodzenie do zdrowia i prawidłowy rozwój niemowląt.

Źródło: RPP

PDF

Zobacz także