Tag: "Medyczna racja stanu"

50 artykułów

Medyczna Racja Stanu
Wyzwania w leczeniu chorób rzadkich

– Nie powinniśmy tracić z pola widzenia tych, którzy są najbardziej dotknięci przez los,...

Rak piersi:
W każdym podtypie czekamy na nową terapię

Każdy biologiczny podtyp raka piersi wymaga odrębnego podejścia do terapii. Rozmawiamy o tym z dr...

Medyczna Racja Stanu
Aktualne wyzwania w leczeniu nowotworów kobiecych

Wydatki na onkologię w Polsce wzrosły z 7 mld zł w 2015 r. do 12 mld zł w 2022 r. Zwiększa się...

Krzysztof Łanda:
Przeciąganie decyzji refundacyjnych opłacalnych terapii jest niesprawiedliwe

Z Krzysztofem Łandą, założycielem Fundacji Watch Health Care rozmawiamy nt. dostępu do...

Medyczna Racja Stanu:
Wirusowe zapalenie wątroby - skala problemu w Polsce

Z prof. Krzysztofem Tomasiewiczem, kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych na...

Medyczna Racja Stanu: Bezpieczeństwo zdrowotne Polski – nowe wyzwania dla idei solidarności Europy

O wyzwaniach systemowych związanych z wojną w Ukrainie, unijnych procesach koordynowania działań...

Medyczna Racja Stanu
Dzięki skutecznemu leczeniu pacjenci z migreną przewlekłą mogą żyć normalnie

O migrenie przewlekłej rozmawiamy z prof. Jackiem Rożnieckim, kierownikiem Kliniki Neurologii,...

Medyczna Racja Stanu
Analogi GLP1 zmieniły paradygmat leczenia cukrzycy

O profilaktyce pierwotnej i wtórnej powikłań sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2 rozmawiamy z...

Nowe narzędzia w terapii cukrzycy to prawdziwa rewolucja

Z prof. Dorotą Zozulińską-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, rozmawia...

Medyczna Racja Stanu - Zdrowie Kobiety w Obliczu Wyzwań Geopolitycznych

Zdrowiu kobiet w obliczu nowych wyzwań geopolitycznych poświęcona była Medyczna Racja Stanu,...

Medyczna Racja Stanu:
Nocna napadowa hemoglobinuria: co o niej wiemy?

W rozmowie Medexpressu pytamy prof. Jerzego Windygę, kierownika Zakładu Hemostazy i Chorób...

MRS
Rak trzustki: W Polsce brakuje innowacyjnych rozwiązań

W rozmowie Medexpressu z profesorem Markiem Wojtukiewiczem, kierownikiem Kliniki Onkologii, UM w...

MRS
Rak nerki: potrzebna jest pilna aktualizacja programu lekowego

O sytuacji pacjentów z rakiem nerki Iwona Schymalla rozmawia z dr. Piotrem Tomczakiem z Katedry i...

MRS
Prof. Lidia Gil: Niezaspokojone potrzeby w hematologii

Gościem Iwony Schymalli jest prof. Lidia Gil z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji...

Medyczna Racja Stanu: Dług zdrowotny w onkologii

Jak zlikwidować dług zdrowotny w onkologii? - zastanawiali się eksperci Medycznej Racji Stanu...

MRS
Rak pęcherza moczowego: czas zmienić standardy leczenia

O sytuacji pacjentów z rakiem pęcherza moczowego rozmawiamy z dr. Iwoną Skoneczną z Narodowego...

Migrena przewlekła: Czy leczymy zgodnie ze standardami?

Gościem Iwony Schymalli jest prof. Wojciech Kozubski, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii...

MRS „Zdrowie Kobiety":
Dr Michał Sutkowski: Relacja na linii lekarz - pacjent powinna być przyjacielska

Gościem Medexpressu był dr Michał Sutkowski, prezes warszawskiego oddziału Kolegium Lekarzy...

Relacja
MRS: Zdrowie kobiety - bezpieczeństwo rodziny

Kobiety stanowią 52% polskiej populacji. Przeciętna długość życia Polki wynosi 82 lata, z...

Prof. Mitkowski: Flozyny skuteczne w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca

Na temat nowych możliwości terapeutycznych w leczeniu pacjentów z chorobami układu krążenia...

Prof. Socha: Otyłość narasta, ale są pewne trendy

Gościem Medexpressu jest prof. Piotr Socha, kierownik Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii,...

Medyczna Racja Stanu
III Spotkanie Rady Ekspertów ds. Chorób Sercowo-Naczyniowych, Metabolicznych i Przeciwdziałania Otyłości

- Trend wydłużania się życia Polaków wyhamował jeszcze przed pandemią, a dodatkowo w 2020 r....

III Spotkanie Rady Ekspertów ds. Onkologii Medycznej Racji Stanu - relacja

Zwiększenie nakładów na finansowanie świadczeń onkologicznych i to nie tylko na leki, ale i na...

Szansa na indywidualizację leczenia w SMA

O leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni rozmawiamy z prof. Anną Kosterą-Pruszczyk, kierownik...

Prof. Gałecki: Rosną wskaźniki rozpowszechnienia zaburzeń lękowych i depresyjnych

O wyzwaniach w leczeniu depresji i schizofrenii, a także o tym, jak pandemia wpłynęła na zdrowie...

I Spotkanie Rady Ekspertów ds. Neurologii i Psychiatrii Medycznej Racji Stanu - relacja

W leczeniu chorób mózgu w ostatnim czasie odnotowano wzrost możliwości terapeutycznych. Jednak...

MRS
Prof. Zbigniew Żuber: Wyzwania w chorobach rzadkich

Gościem Iwony Schymalli jest prof. Zbigniew Żuber, kierownik Katedry Pediatrii KAAFM,...

Medyczna Racja Stanu: Postęp terapeutyczny - Szanse dla pacjentów - Wyzwania dla sytemu

Polski pacjent ma dostęp do 50% nowoczesnych leków zarejestrowanych w UE. Niestety, nie nadążamy...

Medyczna Racja Stanu: Choroby autoimmunologiczne

Największym problemem pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi jest dostęp do nowoczesnych...