Tag: "NIK"

176 artykułów

NIK: Finanse, oświata, zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo. Jest plan kontroli na 2023 rok

- W Nowy Rok Najwyższa Izba Kontroli wkracza z imponującym planem pracy - zapowiada NIK. Co ze...

NIK:
Nieprawidłowości w wydatkach dolnośląskich stacji sanepidu

Nadużywanie przepisów ustawy covidowej w wojewódzkiej stacji sanepidu we Wrocławiu oraz...

Felieton
Pandemia COVID-19. NIK(t) nie odkrywa Ameryki

Kontrola NIK pokazała, że badane przez Izbę szpitale nie były przygotowane do działania w...

Kontrola NIK: Szpitale w czasach pandemii

Szpitale nie były przygotowane do działania w warunkach epidemii COVID-19, a wprowadzone po jej...

MZ: W 2023 roku bilanse zdrowia dzieci będą już elektroniczne

W środę sejmowa Komisja Zdrowia zajęła się informacją Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą...

Opieka wytchnieniowa pod lupą NIK

Od lat wzrasta liczba osób z niepełnosprawnościami, a tym samym rośnie liczba członków rodzin...

NFZ pod lupą

NFZ opublikował sprawozdanie o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli...

NIK ocenia realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w domach dziecka

Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane w skontrolowanych domach dziecka nie zapewniły...

Sejmowa Komisja Zdrowia - system kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce - na żywo

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu kontroli...

NIK o rejestracji i zmianach porejestracyjnych produktów leczniczych. Są wyniki kontroli przeprowadzonej w URPL i GIF

Nawet 3-letnie opóźnienia w procedurach rejestracji produktów leczniczych, błyskawiczna i...

Alarmujące dane NIK: Coraz więcej osób czeka na przeszczep, liczba dawców nie wzrasta, a wręcz maleje...

Jednym z powodów był stały niedobór organów do transplantacji, innym niedoszacowana i...

Sejmowa Komisja Zdrowia - transmisja

Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2023 r.

Małgorzata Solecka: W tej sprawie ważny jest kontekst

Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu...

NIK o geriatrii w Polsce:
Priorytetowa, ale tylko na papierze

Funkcjonujący w Polsce system opieki geriatrycznej, która zajmuje się schorzeniami wieku...

NIK: Brakuje specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii

Jeden lekarz znieczulający w tym samym czasie dwóch pacjentów, anestezjolodzy pracujący kilka...

NIK: Drogie badania

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o funkcjonowaniu regionalnych laboratoriów...

NIK: Program „Senior+” – dobry pomysł, zasady finansowania do poprawki

Dane statystyczne nie pozostawiają wątpliwości – polskie społeczeństwo starzeje się w...

NIK: Mało ofert pracy dla osób niepełnosprawnych

​Prowadzona przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych nie była...

NIK: Rynek suplementów diety bez kontroli

Nawet przez kilka lat, nieświadomi zagrożenia nabywcy, mogli kupować niebezpieczne dla zdrowia...

OZZL:
Lekarze proszą NIK o przeprowadzenie kontroli wyceny świadczeń

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wystąpił w dniu dzisiejszym z wnioskiem do Najwyższej Izby...

NIK o rehabilitacji leczniczej

Organizacja i finansowanie rehabilitacji leczniczej nie zapewniały pacjentom równego dostępu do...

Otyłość i nadwaga u dzieci - coraz większy problem, coraz mniej skuteczne działania

Na wizytę u specjalisty trzeba było czekać nawet ponad rok. Choć w Narodowym Programie Zdrowia...

NIK: Urzędy nieprzygotowane do pracy zdalnej. Co z NFZ?

Nieefektywna – tak NIK ocenia organizację pracy zdalnej w związku z Covid-19 w skontrolowanych...

NIK o sytuacji pacjentów potrzebujących wszczepienia stawu biodrowego lub kolanowego

Sytuacja pacjentów oczekujących na endoprotezoplastykę stawu biodrowego lub kolanowego jest...

NFZ: Będą zmiany w programie „Za życiem”

Do konsultacji przekazano Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Za życiem.

NIK o programie „Za Życiem": Nie działa

Ustawa „Za Życiem” została przyjęta już w listopadzie 2016 r., a w grudniu, na jej...

NIK o dopalaczach: Lista szkodliwych substancji za rzadko aktualizowana, kary finansowe nie działają

Zmiana przepisów przyniosła efekty – dostępność nowych narkotyków, wcześniej zwanych...

NIK o obciążeniach medyków pracami administracyjnymi

NIK pierwsza w Polsce zbadała efektywność wykorzystania czasu przeznaczanego na pomoc stricte...

NIK o leczeniu udarów mózgu w województwie podlaskim

Województwo podlaskie (w latach 2018-2020 do 30 września) miało jeden z najwyższych w Polsce...