Tag: "nil"

434 artykułów

Deklaracja Bezpieczeństwa Pacjenta

Wokół trzech filarów, składających się na system zwiększający bezpieczeństwo leczenia –...

Samorząd lekarski powołał Radę Ekspertów

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wręczył w piątek akty nominacyjne 21 naukowcom – lekarzom i...

Rozporządzenie MZ ws. specjalizacji wejdzie w życie zbyt późno

Publikujemy stanowisko Prezydium NRL w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie...

NIL: Ratowanie życia to nie przestępstwo

W najbliższych miesiącach samorząd przedstawi projekt ustawy dotyczącej systemu no-fault, pod...

NIL pracuje nad własnym projektem ustawy wprowadzającej prawdziwe no-fault

W Naczelnej Izbie Lekarskiej toczą się prace nad założeniami do ustawy wprowadzającej...

NIL: Wybory do Naczelnego Sądu Lekarskiego

W czwartek 2 czerwca obyły się wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących NSL.

Łukasz Jankowski o najważniejszych zadaniach w najbliższych miesiącach

Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został dr Łukasz Jankowski, który otrzymał 252 głosy. Na...

Krajowy Zjazd Lekarzy - dziś wybory

W czwartek po południu rozpoczął obrady XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Ponad 490 delegatów w piątek...

NIL: Braki kadrowe nie mogą tu być uzasadnieniem

NRL publikuje stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego...

Samorząd lekarski negatywnie o projekcie ustawy o zawodzie kosmetologa

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zawodzie kosmetologa,...

NIL: nowe przepisy niebezpieczne dla pacjentów, lekarzy i podmiotów leczniczych

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z treścią ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku...

Samorząd lekarski przygotował kartę wywiadu lekarskiego w języku ukraińskim i słowniki polsko-ukraińskie

Naczelna Izba Lekarska pomaga lekarzom i lekarzom dentystom w komunikacji z pacjentami...

Teolog i filozof zamiast lekarza?

Jest stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

NIL: Nowe obowiązki dla lekarzy POZ to czas odebrany pacjentom nie-covidowym

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sprzeciwia się wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z...

Polski Ład odbiera lekarzom status wolnego zawodu. Samorząd lekarski protestuje

Samorząd lekarski wyraża sprzeciw wobec usuwania zawodów lekarza i lekarza dentysty z definicji...

Samorząd lekarski chce rozszerzenia form aktywności doskonalenia zawodowego lekarzy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ma uwagi dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w...

NRL: Przepisy dot. koronera wymagają doprecyzowania

NRL opublikowała listę uwag dot. projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz projektu...

Przegląd lekowy: Lekarze zgłaszają zastrzeżenia

Prezydium NRL ma uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego...