Tag: "RPP"

91 artykułów

Komisja Zdrowia: prawa pacjenta - oglądaj online

Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na...

Przedmiot „Wiedza o Zdrowiu” priorytetem w polskich szkołach

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjentów 29 lipca 2019 roku wystąpił do ministra zdrowia...

RPP: powołajmy Fundusz Edukacji Zdrowotnej

Funduszu koordynowałby programy edukacyjne przygotowywane dziś przez wiele instytucji. Byłby...

Bartłomiej Chmielowiec: nie podważam skuteczności leczenia lekami biorównoważnymi

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi nadinterpretowania decyzji z dnia 11...

Rodzice bez opłat w szpitalu i możliwość aneksowania AOS. Jest podpis prezydenta

Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i...

Łączy nas pacjent: Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w maju

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

Powstanie Fundusz Edukacji Zdrowotnej?

Rzecznik Praw Pacjenta proponuje powołanie Funduszu Edukacji Zdrowotnej, który byłby finansowany...

Komisja Zdrowia: szpitale nie będą pobierać opłat od rodziców i opiekunów

Szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów towarzyszących dziecku lub...

Komisja Zdrowia - oglądaj online

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Ważne zmiany dot. dokumentacji medycznej

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi...

Łączy nas pacjent: Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w kwietniu

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

Obrażał pacjentów, wypraszał z przychodni i odmawiał rejestracji. Jest wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny potwierdził zasadność decyzji Rzecznika Praw...

Oglądaj online:
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw...

Łączy nas pacjent: Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w marcu

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

Alivia rezygnuje z członkostwa w Zespole ds. praw i obowiązków pacjenta. Jaki powód?

Od kilku miesięcy trwały prace zespołu do spraw opracowania propozycji projektu ustawowych...

ABC dokumentacji medycznej - RPP pomaga świadczeniodawcom

Rzecznik Praw Pacjenta wydał objaśnienia prawne: „Udostępnianie, prowadzenie i przechowywanie...

Komisja Zdrowia - transmisja online

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i RPP - uzasadnia...

Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w lutym

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w styczniu

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w styczniu

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

Sąd: Wybór leku nie może być uzależniony od wyniku przetargu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał decyzję Rzecznika Praw Pacjenta o tym, że...

Komisja Zdrowia - transmisja online

Ponowne rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie...

Ruszyła Telefoniczna Informacja Pacjenta

Od dziś w całym kraju, we wszystkich OW NFZ rusza Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden...

Wręczenie statuetek „Zasłużony dla Ochrony Praw Pacjenta” - zobacz relację

Rzecznik Praw Pacjenta uhonorował 10 osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do...

Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w listopadzie

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

10 lat Rzecznika Praw Pacjenta

Krótka historia instytucji Rzecznika Praw Pacjenta.