Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Prawo do informacji. Rzecznik Praw Pacjenta upomina się o pacjentów ze szczególnymi potrzebami

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 20 października 2021 09:15

Prawo do informacji. Rzecznik Praw Pacjenta upomina się o pacjentów ze szczególnymi potrzebami - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV

Chodzi o prawa pacjentów ze szczególnymi potrzebami. 6 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja przepisów prawa w zakresie przekazywania pacjentowi informacji. Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że zgodnie z nowymi przepisami prawa informacje m.in. o stanie zdrowia, leczeniu oraz o prawach pacjenta mają być przekazywane pacjentowi w zrozumiały dla niego sposób. Należy w tym celu wykorzystać środki wspierające komunikowanie się.

Rzecznik Praw Pacjenta wystosował apeluj do kierowników podmiotów wykonujących działalność medyczną o realizację prawa pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na empatyczne podejście do chorych, co z pewnością ułatwi rozpoznanie ich potrzeb. Jednocześnie proszę o aktualizację wewnętrznych procedur, tak aby były zgodne z wprowadzonymi zmianami w przepisach – zaznacza Bartłomiej Chmielowiec.

Bartłomiej Chmielowiec wyszczególnia, że komunikację pacjentów ze szczególnymi potrzebami ułatwi m.in.:

• obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub zdalny dostęp online
do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;

• instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, których celem jest wspomaganie słyszenia;

• zapewnienie na stronie internetowej placówki informacji o zakresie jego działalności. Powinien
to być plik elektroniczny, który zawiera tekst odczytywalny maszynowo. Należy także nagrać treści
w polskim języku migowym oraz informacje w tekście łatwym do czytania.

Źródło: RPP

Zobacz także