Teleporady w POZ:

Teraz wszystko jest już jasne – i dla nas, i dla pacjentów

Medexpress

Opublikowano 17 sierpnia 2020, 11:03

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 17 sierpnia 2020, 11:03

Opublikowane 14 sierpnia br. rozporządzenie ministra zdrowia oraz wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, opracowane z udziałem ekspertów Porozumienia Zielonogórskiego, porządkują zasady udzielania teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej. Oba dokumenty zawierają ściśle określone ścieżki postępowania, co ułatwi pracę przychodni POZ i będzie korzystne dla pacjentów.

- Środowisko świadczeniodawców POZ oczekiwało wprowadzenia jednoznacznych zasad udzielania teleporad, bo do tej pory każdy podmiot sam wypracowywał sobie własne sposoby postępowania – komentuje wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński. - Choć generalnie system sprawdza się dobrze w czasie epidemii, to brak jednolitych norm mógł prowadzić do nieporozumień. Teraz wszystko jest jasne: i dla nas, i dla pacjentów, którzy także będą wiedzieć, czego mają prawo oczekiwać od swojego lekarza.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej określa szczegółowo, jak powinna wyglądać prawidłowo udzielona teleporada. Jeden z ważniejszych zapisów dotyczy sposobów ustalania tożsamości pacjenta, któremu porada udzielana jest przez telefon lub połączenie przez internet. To jedna z kluczowych kwestii, która pozostanie aktualna także wówczas, gdy epidemia minie.

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 mają inny charakter. Dotyczą w dużej mierze kwestii ściśle medycznych oraz tylko okresu epidemii, w którym z oczywistych przyczyn muszą obowiązywać zupełnie inne zasady. Dokument został opracowany we współpracy z zespołem roboczym ministra zdrowia, w którym pracowali także eksperci Porozumienia Zielonogórskiego: wiceprezesi Tomasz Zieliński i Wojciech Pacholicki.

- Wśród istotnych dla pracy przychodni POZ wytycznych warto wymienić choćby doprecyzowanie, w jakich sytuacjach nie można poprzestać na teleporadzie i konieczna jest wizyta osobista pacjenta w przychodni – ocenia Tomasz Zieliński. – Kolejna ważna sprawa to opieka medyczna nad dziećmi, która ma swoją specyfikę. Na pewno ścisłe wytyczne przyczynią się do poprawy usług POZ.

Źródło: mat. pras.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Tomasz Zieliński / Wojciech Pacholicki / porozumienie zielonogórskie / PZ / telemedycyna / poz / teleporady
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31