Tłuste mleko – chudsze dziecko?

Fot. Getty Images/iStockphoto
Picie pełnotłustego mleka wiąże się z niższym ryzykiem nadwagi lub otyłości u dzieci – informują naukowcy z University of Toronto na łamach „American Journal of Clinical Nutrition”.
Tomasz Kobosz 2020-01-07 10:28

Kanadyjscy badacze przeanalizowali korelację pomiędzy spożyciem tłuszczu z mleka krowiego a otyłością u dzieci i młodzieży. Do analizy wykorzystano dane z 28 badań (w tym 8 prospektywnych) obejmujących łącznie 20897 zdrowych dzieci w wieku od 1. do 18. roku życia.

Okazało się, że większe spożycie tłuszczu z mleka krowiego korelowało z niższym BMI w 18 badaniach. U dzieci, które piły mleko pełne (3,25% tłuszczu) uśredniony iloraz szans (OR) na nadwagę lub otyłość wynosił 0,60 w porównaniu do tych, które piły mleko o obniżonej zawartości tłuszczu (0,1–2%).

Czy stosowanie międzynarodowych wytycznych, które zalecają podawanie dzieciom mleka o obniżonej zawartości tłuszczu, może więc nie przekładać się na redukcję ryzyka otyłości? Autorzy badania zastrzegają, że na tym etapie nie ma dowodów na przyczynowo-skutkowy charakter zaobserwowanej korelacji. Aby takowy wykazać potrzebne byłoby przeprowadzenie prospektywnych badań kohortowych obejmujących duże i różnorodne populacje, prowadzonych przez wiele lat.

Źródło: The American Journal of Clinical Nutrition, nqz276, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz276

PDF

Zobacz także