Udane testy indyjskiej szczepionki przeciw rotawirusom

Thinkstock/Getty Images
Biegunka wywołana zakażeniem rotawirusem, choć nie jest szczególnie trudna do leczenia, zabija na świecie kilkaset tysięcy osób rocznie. Większość ofiar to dzieci poniżej 5. roku życia. Niemal co czwarty zgon związany z rotowirusami ma miejsce w Indiach.
Tomasz Kobosz 2017-09-26 20:52

Czasopismo „Vaccine” opublikowało wyniki badania klinicznego fazy III nad skutecznością i bezpieczeństwem opracowanej przez Serum Institute of India szczepionki BRV-PV, przeznaczonej do zapobiegania zakażeniom rotawirusowym u niemowląt.

Indie mają spory problem z rotawirusami. W tym gęsto zaludnionym kraju w 2013 roku na biegunkę rotawirusową zmarło 47 100 osób.

Trzecia faza testów klinicznych szczepionki BRV-PV trwała dwa lata i objęła 7500 niemowląt w sześciu indyjskich miastach. W grupie zaszczepionych częstość zachorowań na rotawirusową biegunkę była niższa o 39,5 procent w porównaniu do grupy kontrolnej.

Jeszcze wyraźniej, bo aż o 55 proc. preparat BRV-PV zmniejszał ryzyko biegunek rotawirusowych o najcięższym przebiegu. Są to wyniki zbliżone do uzyskiwanych w badaniach nad konkurencyjnymi szczepionkami przeciwko rotawirusom, testowanymi wcześniej w Bangladeszu i w kilku krajach Afryki.

Szczepionkę BRV-PV podaje się doustnie w trzech dawkach – w 6., 10. i 14. tygodniu życia. Co w realiach Trzeciego Świata bardzo istotnie – preparat nie musi być przechowywany w lodówce, choć temperatura w miejscu składowania i podczas transportu nie powinna przekraczać 25°C.

Szczepionka BRV-PV była też testowana poza Indiami – w Nigrze. Badanie kliniczne fazy III nadzorowała tam organizacja Médecins Sans Frontières. Wyniki uzyskane w populacji Nigru były nawet lepsze niż w Indiach – szczepienie zmniejszało tam ryzyko najcięższych biegunek rotawirusowych o 78,8 procent.

Źródło: OutbreakNewsToday

PDF

Zobacz także