Uszkodzenie nerek przez SARS-CoV-2 może powodować niewydolność wielonarządową i zgon

Magda Mazurek

Opublikowano 11 maja 2021, 11:14

Fot. Getty Images/iStockphoto
Magda Mazurek

Opublikowano 11 maja 2021, 11:14

Dostępne dane ujawniły, że białkomocz i krwiomocz często występują u pacjentów z COVID-19, a tomografia komputerowa nerek wykazała zmniejszoną gęstość, co sugeruje stan zapalny i obrzęk. Niedawne badanie przeprowadzone przez Yao i wsp. na niewielkiej grupie pacjentów z COVID-19 potwierdziło, że SARS-CoV-2 uszkadza nerki.

W najnowszym badaniu opublikowanym w Nature odkryto, że u 27% pacjentów z COVID-19 doszło do uszkodzenia nerek, a pacjenci w podeszłym wieku lub ze współistniejącymi zaburzeniami, takimi jak nadciśnienie i niewydolność serca, częściej doświadczali niewydolności nerek. Aby dokładniej przeanalizować wpływ SARS-CoV-2 na czynność nerek, skupiono się na analizie morfologii tkanki nerek z sekcji zwłok.

Barwienie hematoksyliną i eozyną wykazało, ostre uszkodzenie kanalików nerkowych i naciek leukocytów. Zjawisko to różni się od SARS, w którym uszkodzenie nerek było rzadkie, mimo że było jednym z głównych czynników ryzyka śmiertelności. Wyniki te pokazują, że ostre uszkodzenie nerek indukowane przez SARS-CoV-2 może być jedną z głównych przyczyn niewydolności wielonarządowej i ostatecznej śmierci pacjentów z COVID-19.

Źródło: https://www.nature.com/articles/s41467-021-22781-1

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nerki / niewydolność nerek
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31