Pełny zapis wideo:

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Medexpress

Opublikowano 22 kwietnia 2021, 09:05

Medexpress

Opublikowano 22 kwietnia 2021, 09:05

Szczegółowy program do pobrania - TUTAJ.

W tym roku przewidziano cztery sesje główne, poprzedzone sesją wystąpień inauguracyjnych. Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas Wydarzenia znalazły się kwestie systemu opartego na jakości i dostępności diagnostyki, optymalizacji procesu interwencji medycznej, finansowania terapii komórkowo-genowych w polskim systemie zdrowia, a także diagnostyki molekularnej i patomorfologicznej w chorobach rzadkich.

Międzynarodowymi gośćmi specjalnymi na Forum byli:

  • Denis Horgan - przedstawiciel Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej,
  • Fred van Eenennaam - założyciel Value-Based Health Care Center Europe (VBHCE). Uzyskał doktorat ze strategii na Vrije Universiteit Amsterdam i pracuje również jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytetach w Holandii i na całym świecie (Erasmus University, The George Washington University, St Gallen University, University of Monaco, Monte Carlo; CETYS Universidad i UPAEP, Meksyk i Sanitas Bogota). Jest członkiem inicjatywy mikroekonomicznej konkurencyjności w Harvard Business School, a także przewodniczącym i współzałożycielem Kapituły Europejskiej i rady Global Impact sieci MoC oraz przewodniczącym Holenderskiego Instytutu Konkurencyjności.
  • Dr Nicola Normanno z Uniwestytetu w Neapolu oraz prezes International Quality Network for Pathology (IQN Path) i Italian Cancer Society (SIC). Dr Normanno zajmuje się również diagnostyką kliniczną oraz organizacją krajowych i międzynarodowych programów zewnętrznej oceny jakości (EQA) w patologii molekularnej. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się badaniami nad rakiem (AACR, ESMO, EACR, AIOM, SIC, GOIM, AIOT). Grupa dr Normanno była jedną z pierwszych, które wykorzystały techniki oparte na sekwencjonowaniu nowej generacji (NGS) do wykrywania biomarkerów w badaniach klinicznych raka płuc i okrężnicy.


Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to interdyscyplinarna, wielowymiarowa przestrzeń, w której krzyżują się punkty widzenia lekarzy, przedstawicieli instytucji rządowych i administracji publicznej. W praktyce to inspirujące wykłady, panele dyskusyjne oraz debaty z udziałem wybitnych polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcone aspektom medycznym, ekonomicznym czy technologicznym, które stanowią niepowtarzalną okazję do dyskusji nad rozwojem medycyny personalizowanej w Polsce.

Podczas Forum odbyło się również wręczenie nagród w prestiżowym międzynarodowym konkursie „Wartość w Medycynie. Dragon’s Grant and Endorsement”, po raz pierwszy organizowany w Polsce. Konkurs skierowany jest do instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość tzw. Value Based Healthcare. Polscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w międzynarodowym etapie VBHC Dragon's Grant & Endorsement i będą konkurować z najlepszymi rozwiązaniami z całego świata. Rozdanie nagród odbędzie się w maju 2021 r. w Holandii.

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej organizuje Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie wspólnie z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Patologów, Polska Unia Onkologii. Partnerami wydarzenia są Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Medtronic, Philips, Roche.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31