Sławomir Gadomski: W onkologii chcemy dojść do 99 proc. tego, co refunduje Unia Europejska

Slawomir Gadomski
Medexpress 2019-12-05 13:48

29 listopada 2019 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji międzyresortowych projekt Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) na lata 2020-2030. Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetek osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie wykrywalności nowotworów.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że aby poprawić sytuację polskich pacjentów oraz lekarzy zajmujących się diagnostyką i terapią w onkologii należy poprawić pięć obszarów.

1 Wykształcić kadry medyczne
- zwiększenie liczby lekarzy onkologów i lekarzy pokrewnych specjalizacji
- włączenie profilaktyki nowotworów i lekarzy pokrewnych specjalności

2. Edukacja pacjentów dot. stylu życia
- promowanie zdrowego odżywiania, aktywności ruchowej i badań profilaktycznych
- duży nacisk na ograniczenie palenia tytoniu, walkę z otyłością, ochronę praw przeciw promieniowaniu UV,
- działania prewencji pierwotnej – włączenie lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy,

3. Większa wykrywalność chorób nowotworowych
- programy badań przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy, płuca
- działania prewencji wtórnej – włączenie lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy

4. Inwestycje w naukę i innowacje
- rozwój badań naukowych i projektów innowacyjnych, oferujących pacjentom nowe rozwiązania diagnostyczno-terapeutyczne
- rozwój badań klinicznych w dziedzinie onkologii,
- zwiększenie udziału pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych,
- poszerzenie analizy danych w rejestrach medycznych.

5. System opieki onkologicznej
- wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), skupiającej ośrodki wyspecjalizowane w zakresie określonych typów nowotworów ( np. raka płuca, jelita grubego, nowotworów ginekologicznych, urologicznych, nowotworów wieku dziecięcego oraz nowotworów rzadkich),
- wyrównanie poziomu opieki onkologicznej na poziomie regionalnym, niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta,
- rozwój opieki rehabilitacyjnej, psychologicznej i hospicyjnej,
- poprawa jakości życia pacjentów onkologicznych w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Minister zdrowia tłumaczył, że trzeba zachęcić lekarzy do robienia specjalizacji z onkologii. - Jest to specjalizacja priorytetowa - zaznaczył.

NSO zakłada refundację szczepień przeciwko HPV . - Szczepienia miałyby być refundowane od 2021 r. , jako szczepionka przeciw rakowi. Objęłyby one dziewczynki od 9-14 roku życia - powiedział minister zdrowia.

Dodał, że strategia przewiduje wprowadzenie np. badania krwi utajonej w kale, badania DNA wirusa HPV od 2021 r.

NSO zakłada też wprowadzenie podatku cukrowego do końca 2022 r. - Chcemy to zrobić dla zdrowia obywateli - powiedział Szumowski.

- W onkologii chcemy dojść do 99 proc. tego, co refunduje Unia Europejska - powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Dodał, że trzeba zachęcić pacjentów do wykonywania badań profilaktycznych

- Od 2024 r. lekarze POZ będą mieli obowiązek objąć swoją populację zgłaszalnością na badania przesiewowe: mammografię, cytologię, kolonoskopię - poinformował Gadomski.

Strategia będzie aktualizowana nie rzadziej niż raz na 5 lat, w szczególności w przypadku istotnych zmian w obszarze onkologii.

Narodowa Strategia Onkologiczna służy zapewnieniu wszystkim Polakom szybkiego dostępu do diagnostyki i skutecznych terapii, bazujących na najnowszej wiedzy medycznej. To kierunek, w którym polska onkologia będzie rozwijać się przez kolejne lata, aby skutecznie pomagać rosnącej liczbie chorych.

PDF

Zobacz także