Ważne informacje dla lekarzy i pacjentów zainteresowanych leczeniem wirusowego zapalenia wątroby typu C

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 13 stycznia 2017, 07:36

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 13 stycznia 2017, 07:36

Dzisiaj wirusowe leczenie zapalenia wątroby typu C prowadzimy lekami przeciwwirusowymi o tzw. działaniu bezpośrednim, czyli blokującym aktywność białek odgrywających kluczową rolę w namnażaniu wirusów.

Do tej grupy terapeutycznej zaliczamy następujące produkty lecznicze:

Daklinaza – nazwa handlowa / daklataswir – nazwa miedzynarodowa /;

Exviera / dazabuwir/

Harvoni / sofosbuwir / ledipasviwir/

Olysio / symeprewir/

Sovaldi / sofosbuwir /

Viekirax / ombitasvir/parytaprewir/rytonawir /

Epclusa / sofosbuwir/welpataswir/

Zepatier / elbaswir/grazoprewir/

Europejska Agencja Leków w komunikacie nr EMA/824717 zaleca u wszystkich pacjentów, którym zamierzamy podać dowolny lek wymieniony powyżej, wykonać badania przesiewowe w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B przed rozpoczęciem leczenia.

Natomiast pacjentów, u których występuje zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B oraz C, poddać natychmiastowej obserwacji i leczeniu zgodnemu z obecnymi wytycznymi klinicznymi.

Pacjenci, u których występowało kiedykolwiek zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B powinni bezzwłocznie skontaktować się ze swym lekarzem prowadzącym.

Moim zdaniem pacjent powinien otrzymać także leczenie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B bez względu na zapisy programów lekowych czy też czasami egzotycznych opinii AOTMiT.

Panuje pogląd, że reaktywacja zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B jest wynikiem nagłego spowodowanego leczeniem, ograniczenia liczebności wirusa zapalenia wątroby typu C. Wiadomo, że zakażenia współistniejące osłabiają aktywność wirusa zapalenia wątroby typu B.

Niestety podobne sytuacje mamy także z bakteriami. Stad moja sugestia, że lepiej skupić się naukowo i finansowo na walce z patogenami niż na walce pomiędzy gatunkiem ludzkim.

Kolejną złą informacją jest analizowane obecnie ryzyko nawrotu lub wystąpienia raka wątrobowokomórkowego u pacjentów otrzymujących leki przeciwwirusowe o bezpośrednim działaniu. Prowadzi się badania prospektywne w celu oceny ryzyka nawrotu wcześniej leczonego raka wątrobowokomórkowego oraz kohortowe badania prospektywne u pacjentów z marskością wątroby w celu częstości występowania i rodzaju raka wątrobo- komórkowego de novo.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leszek borkowski / rak wątrobowokomórkowy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31