Wiemy na jakie podwyżki mogą liczyć rezydenci. Będziecie w szoku

Medexpress

Opublikowano 21 lipca 2017, 13:32

160385794
Medexpress

Opublikowano 21 lipca 2017, 13:32

"Według wstępnych obliczeń, zgodnie z nową ustawą, podwyżka dla rezydenta musi wynosić co najmniej 49,30zł brutto dla deficytówki i 92,50 brutto dla niedeficytowej (mowa o pensjach dla 1 i 2 roku specjalizacji). Dla tych co są po 2 roku będzie to odpowiednio: 63,70 dla niedeficytowej i 20,50 dla deficytowej. BRUTTO. Czekamy na rozporządzenie MZ, w którym określi on ostatecznie podwyżki dla rezydentów" - piszą rezydenci na FB.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Określa ona sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz harmonogram dochodzenia do jego docelowego poziomu.
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok ustalenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Do końca 2019 r., zamiast przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowana będzie kwota 3 900 zł brutto.

Współczynnik pracy został określony w załączniku do ustawy. Załącznik ten przyporządkowuje pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych do 10 grup zawodowych. Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na poszczególnych kategoriach stanowisk pracy będzie uzależniona od poziomu wykształcenia wymaganego na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształcenie na poziomie wyższym, średnim, posiadanie specjalizacji).

Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego zostanie osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego, do końca 2021 r. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny nie będzie mogło być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone na dzień 31 grudnia 2021 r.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało pracownikowi wykonującemu zawód medyczny, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

Ustawa wejdzie w życie w pierwszych dniach sierpnia.

Środowisko medyczne przeciwne

Proponowany projekt nie satysfakcjonuje przedstawicieli strony społecznej która 15 maja br. złożyła do sejmu obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Medycy zrzeszeni w PZM uważają, że lekarze ze specjalizacją powinni zarabiać przynajmniej 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a bez specjalizacji - 2-krotność. Pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni (w zależności od wykształcenia i specjalizacji) zarabialiby minimum od 1,5 do 2 średnich krajowych. Ponadto PZM chce, żeby zarobki wzrosły od razu, a nie dopiero w 2021 r.

Oprócz uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy, który będzie procedowany przez sejm dopiero po wakacjach, medycy domagają się stworzenia projektu ustawy dot. zwiększenia finansowania ochrony zdrowia oraz projektu kompleksowej reformy służby zdrowia. Porozumienie Zawodów Medycznych dało na to rządowi czas do 2 października. Jeśli do tego terminu nic się nie zmieni, PZM zapowiedziało utworzenie komitetu protestacyjnego i rozpoczęcie strajku.

Źródło: FB Porozumienie Rezydentów OZZL/prezydent.pl/medexpress.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rezydenci / strajk / place minimalne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31