PPOZ:

Wybór formy porady należy zostawić lekarzowi i pacjentowi!

Medexpress

Opublikowano 17 czerwca 2021, 15:30

logotyp_PPOZ
Medexpress

Opublikowano 17 czerwca 2021, 15:30

Lekarze skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia negatywnie opiniują zarządzenie prezesa NFZ, zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. - Teleporada jest poradą lekarską funkcjonującą od lat w lecznictwie, a obecnie również umocowaną prawnie, co okazało się zbawiennym dla pacjentów i placówek leczniczych w związku ze stanem epidemii. Uważamy, że wybór formy porady należy zostawić lekarzowi i pacjentowi - mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Już wiele tygodni temu propozycja nowego zarządzenia prezesa NFZ była szeroko omawiana i konsultowana przez Zarząd PPOZ, Radę Powiatów PPOZ i ekspertów PPOZ.

…- W trakcie tych konsultacji przeanalizowano obecną sytuację, podkreślano szczególne znaczenie e-zdrowia i e-medycyny, która szeroko weszła w bieżącą pracę placówek medycznych oraz życie naszych pacjentów, w szczególności za sprawą trwającej epidemii. Nie da się nie zauważyć, że w podstawowej opiece zdrowotnej funkcjonują nie tylko teleporady, ale również wideo-porady, coraz częściej stosowany jest przez lekarzy także zdalny monitoring pacjentów z chorobami przewlekłymi. Dotyczy on różnego rodzaju aplikacji i programów medycznych, pozwalających monitorować poziom glukozy, pomiar ciśnienia tętniczego, kontrolę EKG, saturację, itp. Podobnie zaczyna być stosowany „stetoskop domowy”, co jest szczególnie istotne w poradach lekarskich. Kolejną ważną dla pacjentów zmianą jest sytuacja „pacjent poza terenem zamieszkania”, gdzie może on skorzystać z e-porady u swojego lekarza, otrzymując następnie e-receptę, e-zwolnienie, e-skierowanie. Pacjenci podkreślają, że jest to szczególne ważna możliwość, gdyż nie są skazani na szukanie placówek leczniczych. Mając na uwadze powyższe trudno deprecjonować teleporadę, podobnie jak niemożliwym będzie walka z e-zdrowiem, czy e-medycyną - mówi Bożena Janicka.

Swoje stanowisko lekarze PPOZ przekazali Bernardowi Waśko, zastępcy prezesa ds. Medycznych NFZ. Zaproponowali konkretne rozwiązania i zwrócili uwagę na niski procent teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej względem wszystkich udzielanych porad. Co więcej – zobowiązali się do dokonania szczegółowej analizy sytuacji w podmiotach, które mają udział teleporad wyższy niż 75 procent, mając na względzie doprowadzenie do spadku tego udziału do 30 i 50 procent.

…- W przypadku przyjęcia naszych propozycji wskaźników 30 i 50 procent teleporad, rozważamy podpisanie aneksów do 30 czerwca 2022 - zadeklarowali w piśmie z 7 czerwca.

Z prośbą o ponownie przeanalizowanie wcześniej prowadzonych rozmów lekarze PPOZ zwrócili się z pismem do Filipa Nowaka, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

....- Ogłoszenie Zarządzenia w treści, z którą się nie zgadzamy i którą opiniujemy negatywnie, będzie skutkowało przedłużeniem obecnych umów aneksem na okres 2 miesięcy, czyli do 31 sierpnia br - poinformowali lekarze PPOZ.

Źródło: PPOZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ppoz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31