Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

25-lecie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 września 2021 09:37

25-lecie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu - Obrazek nagłówka

W tym roku przypada 25. rocznica powołania Instytutu fizjologii Patologii Słuchu jedynej takiej placówki we współczesnej światowej medycynie, która w tak krótkim czasie osiągnęła tak wysoką pozycję nie tylko w kraju, lecz także w skali międzynarodowej. Instytut powstał wg pomysłu i z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego, który jest także jego dyrektorem.

– Doskonale pamiętam dzień 9 stycznia 1996 r., w którym na moim biurku znalazł się akt powołania Instytutu, podpisany przez prof. Jacka Żochowskiego - ministra zdrowia, prof. Grzegorza Kołodkę - ministra finansów, oraz prof. Aleksandra Łuczaka - przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Ten dokument był ważny, bo dawał nam – a byliśmy wówczas kilkunastoosobową grupą przyjaciół połączonych entuzjazmem i marzeniami o stworzeniu ośrodka leczenia zaburzeń słuchu na najwyższym poziomie – zielone światło do działania, do pracy, do rozwoju – wspomina prof. Henryk Skarżyński.

– Dziś możemy mówić o sukcesie, ale ten sukces nie przyszedł sam. Wymagał poświęcenia, samodyscypliny, determinacji i siły, która pozwalała na pracę po kilkanaście godzin na dobę. Praca – co często podkreślam – jest moją pasją. Zawsze miała ona konkretny cel – pomoc pacjentom, którzy z powodu braku odpowiedniego leczenia nie mieli szansy na powrót do świata dźwięków. To z myślą o nich opracowałem, a potem wdrożyłem program implantów ślimakowych, utworzyłem w 1993 rokupierwszy w Polsce a drugi w Europie Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”, na bazie którego powołano Instytut - dodaje prof. H. Skarżyński.

Do dziś w Instytucie przeprowadzono blisko 4 mln badań i konsultacji oraz zrealizowano ponad 516 tys. procedur chirurgicznych. Od 20 lat przeprowadzanych jest tu najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch rocznie. Na bazie dorobku naukowego, klinicznego i organizacyjnego Instytutu powstało Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, pod opieką którego pozostaje obecnie ponad 11 tys. użytkowników implantów słuchowych.

Obecnie Instytut to także prestiżowe centrum dydaktyczno-szkoleniowe, do którego przyjeżdżają lekarze ze wszystkich kontynentów, aby uczyć się technik chirurgicznych i procedur medycznych opracowanych przez prof. Henryka Skarżyńskiego. W ramach szerokiej współpracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej odbyło się ponad 400 edycji warsztatów szkoleniowych, sympozjów, konferencji krajowych i międzynarodowych. Zespół Instytutu pod kierownictwem prof. Henryka Skarżyńskiego zorganizował 3 światowe i 2 europejskie kongresy naukowe.

Najważniejsze wydarzenia kliniczne:

 • 1991 – rozpoczęcie programu leczenia całkowitej głuchoty w Polsce
 • 1992 – pierwsze w Polsce wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego u dziecka i osoby dorosłej
 • 1993 – pierwsze w Polsce wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego wielokanałowego implantu ślimakowego
 • 1997 – wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego pierwszego w Polsce implantu na przewodnictwo kostne typu BAHA u dziecka
 • 1997 – uruchomienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego w Polsce programu leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego u dzieci
 • 1997 – uruchomienie pierwszego w świecie programu leczenia głuchoty z zachowaniem przedoperacyjnych resztek słuchu i budowy ucha wewnętrznego
 • 1998 - wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego i wsp. z Austrii i Niemiec pierwszego w Polsce, czwartego na świecie, implantu do pnia mózgu (ABI)
 • 2002 - pierwsze w świecie wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego pacjentowi z częściową głuchotą
 • 2003 - pierwsze w Polsce wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu słuchowego do ucha środkowego (VSB)
 • 2004 - pierwsza w świecie operacja wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą
 • 2005 - pierwsze w Polsce zastosowanie implantu i aparatu w jednym uchu - System Duet (prof. H. Skarżyński, prof. A. Lorens)
 • 2006 – pierwsza w świecie bezpośrednia stymulacja okienka okrągłego przez implant ucha środkowego Vibrant Soundbridge
 • 2008 - pierwsze w świecie - wspólnie z naukowcami z Niemiec i Austrii - bilateralne wszczepienie implantów do pnia mózgu
 • 2008 – pierwsze w świecie wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu u dziecka z częściową głuchotą typu PDT-ENS (słuch elektryczno- naturalny)
 • 2009 - pierwsze w świecie wszczepienie - przez prof. Henryka Skarżyńskiego - zaprojektowaną przez Niego elektrodą typu SRA u dziecka
 • 2009 – opublikowanie - przez prof. Henryka Skarżyńskiego i wsp. - pierwszej w świcie koncepcji leczenia różnych uszkodzeń słuchu z zastosowaniem pasywnych i aktywnych implantów ucha środkowego i wewnętrznego
 • 2010 – opublikowanie pierwszej w świecie metody oceny operacji rekonstrukcyjnych ucha zewnętrznego – „skala Skarżyńskiego”
 • 2010 – pierwsze w świecie wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu u dorosłego z częściową głuchotą typu PDT-ENS (słuch elektryczno- naturalny)
 • 2012 - pierwsze w Polsce, jedno z pierwszych na świecie, wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego najnowszych implantów ucha środkowego i wewnętrznego – system CODACS
 • 2012 - pierwsza w Polsce operacja wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE 601
 • 2013 - pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu słuchowego Baha® 4 Attract System2
 • 2013 – przygotowanie pierwszej w świecie skali oceny efektów operacji w częściowej głuchocie (wg. Skarżyńskiego i wsp.)
 • 2014 - pierwsze w Polsce wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ucha środkowego Cochlear™ MET®
 • 2015 - pierwsze w Polsce wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego nowej generacji implantu ślimakowego typu SYNCHRONY, pozwalającego na wykonywanie badań MRI, a następnie na śledzenie zmian zachodzących w mózgu po podaniu bodźca akustycznego oraz elektrycznego
 • 2017 - pierwsze w świecie wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP- Coupler
 • 2017 - pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej operacja wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego HiRes Ultra z nową prostą elektrodą HiFocus SlimJ
 • 2018 - pierwsze w świecie – równolegle z czterema ośrodkami z Australii, USA i Europy - wszczepienie przez prof. Piotra H. Skarżyńskiego implantów słuchowych typu Cochlear OSIA OSI100
 • 2018 - pierwsze w Polsce wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantów słuchowych typu HiRes Ultra 3D Cochlear Implant wykonanych w technologii Hassle Free MRI
 • 2020 - pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w świecie operacja wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego aktywnego implantu BONEBRIDGE BCI 602 wykorzystującego kostne przewodnictwo dźwięku
 • 2021 – wszczepienie - przez Zespół Otochirurgiczny IFPS - największej w świecie liczby implantów słuchowych (styczeń-czerwiec 2021 r.).


Zwieńczeniem obchodów 25-lecia był Galowy Koncert Jubileuszowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu pt.: „Pełnia dźwięku – muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także