Subskrybuj
Logo małe
Zmień rozmiar
Wyszukiwanie
banner
Medexpress.pl > Wydarzenia i kampanie > Decydenci i eksperci o priorytetach na 2020 r.

Decydenci i eksperci o priorytetach na 2020 r.

Medexpress

Medexpress

Opublikowano 17 stycznia 2020

Decydenci i eksperci o priorytetach na 2020 r.  - Obrazek nagłówka
Onkologia, zdrowie psychiczne, opieka senioralna, zmiany w sieci szpitali i koncentracja placówek, skrócenie kolejek do świadczeń, informatyzacja – to kluczowe priorytety dla ochrony zdrowia w rozpoczynającym się roku.

W czwartek w Warszawie odbyła się konferencja „Priorytety w ochronie zdrowia 2020”. Jak co roku eksperci w kilkunastu dyskusjach panelowych rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach, jakie będą kształtować sytuację w systemie w kolejnych miesiącach.

Były minister zdrowia, obecnie pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii, Marek Balicki wskazał trzy priorytetowe obszary na 2020 rok: onkologię, opiekę senioralną i zdrowie psychiczne. – Dojrzewa Narodowa Strategia Onkologiczna, pierwsze doświadczenia ma Krajowa Sieć Onkologiczna. To pierwszy rok, gdy roczniki powojennego boomu demograficznego przekraczają 75. rok życia, więc onkologia siłą rzeczy musi być priorytetem – tłumaczył.

To również ostatni dzwonek dla zmian w geriatrii, czy też szerzej – w opiece nad seniorami. Muszą być podjęte kluczowe decyzje, dotyczące już pojawiających się propozycji, takich jak np. Centra Zdrowia 75+, które przygotowują eksperci pracujący przy Prezydencie RP.

- Trzeci obszar to zdrowie psychiczne. Kierunek zmian, prowadzący w stronę opieki środowiskowej, zapoczątkowany dwa lata temu mam nadzieję da ostateczne efekty – mówił, podkreślając jednocześnie, że liczy na przełom w prewencji pierwotnej w obszarze zdrowia psychicznego, a konkretnie w walce z uzależnieniami, które również wpływają na zaburzenia psychiczne – chodzi o konsumpcję alkoholu. Podniesienie akcyzy, które już stało się faktem, to zdaniem Balickiego krok w dobrym kierunku, jednak niewystarczający.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec za kluczową sprawę uznał dostępność do świadczeń. Podkreślił również, że w jego ocenie fundamentalnym wyzwaniem będzie przeprofilowanie i koncentracja placówek (szczególnie przekształcanie szpitali powiatowych w zakłady opieki długoterminowej) oraz odejście od leczenia szpitalnego do opieki ambulatoryjnej. Trzeci obszar priorytetowy to psychiatria, zwłaszcza dzieci i młodzieży. - W tym obszarze koncentrują się bolączki systemu czyli brak kadr, wieloletnie zaniedbania w zakresie finansowania, koncentracja na leczeniu szpitalnym zamiast opiece ambulatoryjnej – stwierdził. W tym roku, zdaniem RPP, powinna zostać również uchwalona ustawa o jakości.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślał, że kluczowym wyzwaniem są zmiany w szpitalnictwie, w tym koncentracja szpitali. – Wiemy, jaka jest sytuacja kadrowa w ochronie zdrowia i tego żadna partia samodzielnie nie zmieni. Nie możemy mówić, że możemy mieć szpital w każdej miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Świat od tego ucieka – podkreślał. – Nie można być przeciwnym podstawowym zasadom ekonomii. Jego zdaniem kolejne wyzwanie to optymalne wykorzystanie kadr. - Aby to polepszyć, wykonane zostały działania w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia, np. e-recepty. Teraz wyzwaniem jest e-dokumentacja medyczna, aby lekarz miał dostęp i mógł wykorzystać maksimum informacji w minimalnym czasie.

Elementem zmian ma być też przejście od hospitalizacji do ambulatorium. Podał przykład okulistyki i zabiegów usuwania zaćmy, gdzie już Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził takie rozwiązania.

Prezes NFZ Adam Niedzielski także wskazywał na konieczność zmian w obszarze szpitali. - Ważna jest tu atmosfera współpracy, kompromisu, aby podejmować działania w dialogu m.in. z samorządami - mówił. Według niego, sieć szpitali wymaga optymalizacji, w wielu przypadkach konsolidacji placówek, przeprofilowania, ponieważ mamy wyzwania związane z demografią. Warunkiem jest porozumienie polityczne. - Bez tego, będzie to wykorzystywane do zbijania tanich punktów politycznych – dodał, podając jako przykład „happeningu politycznego” wykorzystanie przez Lewicę „roboczego opracowania” dotyczącego optymalizacji pracy oddziałów położniczych. Opracowanie, przygotowane przez Fundusz, posłużyło do przedstawienia w Sejmie listy porodówek do zamknięcia, obejmującej ponad 70 oddziałów, choć – jak podkreślał Niedzielski – nie taka była jego intencja.

Niedzielski mocno akcentował również wprowadzenie od tego roku podatku cukrowego, z którego 90 proc. ma zasilić kasę NFZ. - W tym roku wprowadzimy taką instytucję podatkową, która ma silne oddziaływanie na obszar zdrowia, bo zasili dodatkowo NFZ, ale też ograniczy konsumpcję cukru i alkoholu, których nadmierne spożycie prowadzi do wielu chorób i wzrostu kosztów leczenia – mówił.

- Priorytetem na 2020 r. jest AOS i szukanie rozwiązania będącego kontynuacją braku limitów, tak jak zrobiliśmy to w TK, rezonansie, zaćmie. Dostęp do specjalistów jest traktowany jako fundamentalne kryterium oceny systemu – przypomniał.

Również przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos mówił o potrzebie rozmawiania o zdrowiu ponad podziałami. Według niego priorytetem w tym roku będzie onkologia i wprowadzanie kolejnych nowoczesnych leków. - Drugie wyzwanie na ten rok, to kontynuacja informatyzacji.

Kolejne kwestie to skrócenie kolejek w AOS, przesunięcie części diagnostyki i leczenia pacjentów do POZ, co pomoże w funkcjonowaniu AOS oraz lepsze wykorzystanie łóżek szpitalnych i otwarcie na przekształcenie części łóżek w ZOL-e.

Dr Krzysztof Madej, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, ocenił, że priorytetem powinno być stworzenie takiej grupy eksperckiej, która w sposób „ciągły i odporny na naciski polityczne” będzie pracowała nad tym, co trzeba zmienić. Natomiast w 2020 roku, według niego, nie wydarzy się nic przełomowego a nawet ważnego w obszarze ochrony zdrowia. – Nie ma żadnej przesłanki, by twierdzić, że wydarzy się coś istotnego.