Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

To sieci tworzą jakość na europejskich rynkach aptecznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 20 października 2022 16:18

To sieci tworzą jakość na europejskich rynkach aptecznych - Obrazek nagłówka
Z punktu widzenia interesu pacjentów sieci apteczne mają najlepszy potencjał organizacyjny, logistyczny i merytoryczny do rozwoju jakościowych usług dodatkowych w aptekach - tak brzmi kluczowy wniosek płynący z międzynarodowej konferencji Europejskiej Federacji Sieci Aptecznych. Uczestnicy spotkania wystosowali także wspólny apel o włączenie europejskich aptek do inicjatywy EU4Health.

Konferencja odbyła się pod hasłem “Opieka farmaceutyczna a bariery w rozwoju aptek”. W spotkaniu wzięli udział farmaceuci, eksperci, właściciele aptek, przedstawiciele świata nauki, biznesu, studenci farmacji oraz przedstawiciele środowisk pacjentów. Dyskutowano wokół zagadnień związanych z wpływem pandemii COVID-19 na rozwój usług propacjenckich w aptekach, regulacjami na europejskich rynkach aptecznych oraz zjawiskami wielolekowości i samoleczenia pacjentów.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że apteki dysponują ogromnym potencjałem i są nieodłącznym elementem europejskich systemów zdrowotnych. Prelegenci i uczestnicy paneli dyskusyjnych często posługiwali się przykładem Polski jako państwa, które paradoksalnie wykorzystało pandemię COVID-19 do rozwoju usług dodatkowych w aptekach. Profesor Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiał dane liczbowe na temat szczepień w aptekach, wskazując, że podano już przeszło 2 mln dawek w 2 tysiącach aptecznych punktów szczepień, z czego aż ¾ powstało w aptekach należących do sieci. Za polskim przykładem w zakresie szczepień idą inne europejskie kraje. Szczepienia przeciw COVID 19 ruszają w aptekach w Rumunii. Będący gospodarzem spotkania przedstawiciele Republiki Czeskiej zwracali uwagę na to, że Polska jest doskonałym przykładem na szybkie i efektywne wdrożenie tego typu usług w aptekach.

– Polski rynek apteczny jest dla nas doskonałym wzorem, szczególnie w kontekście szybkiego wdrożenia szczepień na COVID-19 w aptekach, które chcielibyśmy wprowadzić także i u siebie – zaznaczył Daniel Horák, prezes zarządu Europejskiej Federacji Sieci Aptecznych.

– Efektywność programu szczepień przeciwko COVID-19 i grypie sezonowej pokazuje potencjał logistyczny i merytoryczny leżący w aptekach, zwłaszcza tych sieciowych. Ale szczepienia to tylko pierwszy krok. W Europie Zachodniej katalog usług, które mogą być świadczone w aptekach, jest znacznie szerszy i może odpowiadać na inne wyzwania zdrowotne ludności, nie tylko te związane z chorobami zakaźnymi, lecz także na przykład z nie mniej poważną epidemią chorób cywilizacyjnych – tłumaczył Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Ważnym przykładem takiej dodatkowej usługi oferowanej pacjentom w aptekach jest usługa przeglądu lekowego, oferowana pacjentom przyjmującym jednocześnie kilka leków w ramach prowadzonego obecnie programu pilotażowego. Jesteśmy dumni, że polski rząd zdecydował się rozpocząć
ten program - mówiła w swoim wystąpieniu profesor Agnieszka Naumann-Podczaska z Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator wspomnianego programu.

– Pilotaż jeszcze trwa i na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, natomiast już teraz widać, że pozwoli on na “wyłapanie” ewentualnych interakcji lekowych u pacjentów oraz ograniczenie liczby przyjmowanych preparatów. W tym procesie farmaceuta, lekarz i pacjent współpracują ze sobą, aby zapewnić bezpieczne i efektywne leczenie. Już teraz widzimy także, że realizacja programu dużo sprawniej odbywa się w aptekach sieciowych z uwagi na ich lepszy potencjał organizacyjny logistyczny – zauważyła profesor Naumann-Podczaska.

Wśród panelistów byli także przedstawiciele administracji publicznej państw Europy Środkowej, którzy podkreślali istotne znaczenie aptek w budowaniu funkcjonalności i efektywności systemów ochrony zdrowia Europy. Zwracał na to między innymi uwagę Jakub Dvořáček, wiceminister zdrowia Republiki Czeskiej.

– Sieci apteczne tworzą jakość i wnoszą dużą wartość, istotną dla rynku i dla pacjentów. Dzięki nim w Czechach zapomnieliśmy o czasach, gdy apteki były otwarte od 9:00 do 15:00 i zamknięte
w weekendy – mówił Dvořáček. Jakub Dvořáček podnosił także w trakcie swojego wystąpienia absolutnie dla niego niezrozumiały, istniejący w polskim prawodawstwie zakaz informacji, skutecznie blokujący dostęp pacjentów do wiedzy o tym, na jakiego typu usługi dodatkowe mogą liczyć w placówkach aptecznych.

Kwestia dostępności do opieki farmaceutycznej pojawiała się w toku dyskusji bardzo często. Była także elementem apelu zaadresowanego do instytucji europejskich, którego sygnatariuszami byli członkowie Federacji, a który został wystosowany w trakcie konferencji.

– Apteki to nieodłączny elementem europejskich systemów zdrowotnych, oferujący pacjentom wsparcie przez 24 godzin na dobę i 7 dni w tygodniu. Ich znaczenie dla zapewnienia ciągłości leczenia i ogólnego bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków podczas pandemii było niebagatelne. Dość wspomnieć, że średni czas wizyty pacjenta w aptece wysłużył się trzykrotnie. Kierując do unijnych organów naszą petycję staraliśmy się uzmysłowić, jak ważny wkład w zdrowotny dobrostan Europejczyków mogą mieć apteki – konkluduje Piskorski.

Przypomnijmy, że, EU4Health z budżetem w wysokości 5,3 miliarda euro to największy program zdrowotny w Unii Europejskiej, który znacznie wykracza poza działania związane z gaszeniem skutków pandemii COVID-19, mając na celu poprawę i wspieranie zdrowia obywateli UE oraz wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej.

inf pras

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także