Zabraknie na podwyżki w POZ

Medexpress

Opublikowano 20 lipca 2022, 10:00

logotyp_PPOZ
Medexpress

Opublikowano 20 lipca 2022, 10:00

Odchodzenie personelu z Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub upadłość już dziś niedofinansowanych placówek POZ!!! – tym zdaniem lekarzy Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia grozi zaniżanie wysokości środków niezbędnych na pokrycie wzrostów wynagrodzeń w POZ.

– Przyjęta metodologia jest niereprezentatywna i świadczy o niezrozumieniu wagi POZ w systemie opieki zdrowotnej oraz potrzeb finansowych zatrudnionego w niej personelu. Po raz kolejny zostaliśmy potraktowani jako najmniej ważne ogniwo, co nie tylko oburza, ale dziwi! Przecież według Ministerstwa Zdrowia to właśnie Podstawowa Opieka Zdrowotna ma być motorem napędowym ochrony zdrowia w Polsce! – komentuje Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Oburzenie wśród lekarzy PPOZ wywołała opublikowana na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendacja w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dotyczącym zaniżania wysokości środków niezbędnych do pokrycia wzrostów wynagrodzeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Jak podkreślają lekarze PPOZ – dla świadczeń POZ przewiduje się wzrost o 6,26 procent, co jest najniższym ze wszystkich wzrostów procentowych – ponad dwukrotnie niższym niż aktualny wskaźnik rocznej inflacji. Dla porównania, dla analogicznych świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (będącej ustawowo częścią POZ) proponuje się nie 6,26 proc., ani 12 proc., ale aż 23,61!!! procent wzrostu.

– Takie traktowanie POZ uznajemy za głęboko niesprawiedliwe, a poza tym zebrane przez Agencję dane, które posłużyły do sporządzenia rekomendacji, są wybiórcze i niereprezentatywne – dane zebrano jedynie od 6,14 procent podmiotów (w innych grupach było to co najmniej 43,32 procent). Wybiórczość zebranych danych oznacza, że nie mogą być one źródłem ostatecznych rekomendacji, ale jedynie punktem wyjścia do negocjacji ze świadczeniodawcami oraz ostatecznej decyzji Ministra Zdrowia i prezesa NFZ co do wysokości podwyżek w POZ – podkreśla Bożena Janicka.

Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia alarmują, że brak możliwości sprostania ustawowym zobowiązaniom dotyczącym podniesienia wynagrodzeń personelu POZ może oznaczać koniec dla wielu, szczególnie mniejszych placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

– Personel, który nie otrzyma podwyżek regulowanych w „ustawowych widełkach” będzie odchodził z POZ do innych placówek ochrony zdrowia, a w przypadku kiedy pracodawca będzie musiał podnieść wynagrodzenia pojawi się realna groźba zamykania już poważnie niedofinansowanych poradni, szczególnie tych najmniejszych. Krytycznie niskie wzrosty procentowe na podwyżki nie są w stanie zrealizować zapisów „ustawy podwyżkowej”- alarmują lekarze PPOZ.

Podczas spotkania (19 lipca) zorganizowanego przez Centralę NFZ z udziałem Ministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego, Dyrektor AOTMiT oraz Prezesów NFZ Filipa Nowaka oraz Bernarda Waśko wraz z przedstawicielami Centrali - po kolejnym dokładnym przeanalizowaniu danych – świadczeniodawcy PPOZ w całej rozciągłości podtrzymali swoje stanowisko oczekując realnego pokrycia wzrostu wynagrodzeń również w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Zaznaczają, że najniższy ze wszystkich wskaźnik wzrostu wynagrodzeń jest nie do przyjęcia chociażby z uwagi na to, że nocna i świąteczne opieka zdrowotna - będąca ustawowo częścią POZ - ma trzykrotnie wyższy wzrost wynagrodzeń niż sam POZ!

W tej sprawie lekarze PPOZ zwrócili się w pismach do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Filipa Nowaka, Prezesa NFZ: „Ustawa podwyżkowa winna finansowo wzmocnić cały personel ochrony zdrowia, a nie dyskryminować pracowników placówek POZ. Obecne propozycje zaniżone dla wzrostu wynagrodzeń pracowników POZ tylko pogłębią niedobory kadrowe na obszarze Polski powiatowej i gminnej, gdzie dostępność do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów jest niezbędna“ – alarmują w swoim stanowisku.

...- Mając na uwadze atmosferę niepokoju wśród personelu co do wzrostu wynagrodzeń oraz powyższe, wnioskujemy o urealnienie wzrostu wynagrodzeń również dla pracowników udzielających świadczeń w POZ - zbliżającej POZ do chociażby jego części ustawowej, czyli nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Koniecznym są dalsze rozmowy, których efekty będą satysfakcjonujące dla wszystkich grup społecznych. Jeszcze nie jest za późno – podkreśla Bożena Janicka.

inf pras

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

podwyzki / lekarze PPOZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28