ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SZKOLENIU NPZ

Fundacja „Żyjmy Zdrowo” na zlecenie Ministerstwa Zdrowia jest organizatorem szkolenia dla personelu medycznego i niemedycznego na temat kontaktu z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną. Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Medexpress 2018-05-08 13:21

8 milionów obywateli naszego kraju cierpi na różnego rodzaju zaburzenia i problemy psychiczne, a do szpitali psychiatrycznych trafia około 1,5 miliona osób rocznie, co stawia nas w czołówce europejskiej. Osoba cierpiąca na zaburzenie psychiczne natrafia na wiele trudności w codziennym funkcjonowaniu i często wymaga stałej opieki, dlatego ogromne znaczenie mają również relacje z najbliższym otoczeniem chorego, tj.: m.in. z rodziną i przyjaciółmi, bo to oni opiekują się. Szkolenie na ma celu podniesie poziomu wiedzy na temat chorób psychicznych oraz prawidłowej komunikacji z osobą z zaburzeniem psychicznym.

Koncepcja programu szkolenia dotyczy obszarów:

1. Ogólnych informacji na temat zaburzeń i chorób psychicznych.

2. Wiedzy na temat procesu komunikacji.

3. Budowania postaw (w tym przekonań wspierających) wobec opiekunów i osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne.

4. Kreowania świadomości specyficznych potrzeb opiekunów i osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne.

5. Trenowania umiejętności, narzędzi i technik komunikacyjnych oraz budowania relacji z opiekunami i osobami cierpiącymi na zaburzenia i choroby psychiczne.

6. Aspektów prawnych dotyczących komunikacji z opiekunami i osobami cierpiącymi na zaburzenia i choroby psychiczne.

7. Budowania systemu prawidłowych relacji z opiekunami i osobami cierpiącymi na zaburzenia i choroby psychiczne jako sytemu profilaktyki (kreowanie rozwiązań).

8. Przygotowania beneficjentów szkolenia do uczenia innych pracowników placówek leczniczych i przekazu treści prezentowanych podczas szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do trzech grup zawodowych:
1. Lekarzy SOR, pielęgniarek, ratowników medycznych (30 miejsc)
2. Pracowników rejestracji medycznej (30 miejsc)
3. Pracowników ochrony szpitala (20 miejsc)

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego warsztatu wykorzystującego ćwiczenia i prezentacje multimedialne. Program szkolenia został przygotowany przez grono specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i komunikacji. Nadzór merytoryczny nad programem objął prof. dr hab. Janusz Heitzman, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz dr n. med. Dariusz Maciej Myszka, specjalista psychiatrii, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szkolenia są realizowane w 10 stolicach województw w Polsce zgodnie z załączonym harmonogramem. Każde prowadzi trzyosobowy zespół składający się z psychiatry, psychologa i specjalisty z dziedziny komunikacji.

Zajęcia trwają 20 godz. dydaktycznych i odbywają się w godzinach:

Piątek: 11:00-18:00

Sobota: 9:00-17:00

Niedziela: 9:00-14:00

Wszystkim uczestnikom oferujemy bezpłatny: udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie (obiad, kolacja, całodzienny serwis kawowy) oraz nocleg ze śniadaniem dla osób chętnych spoza miasta.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują imienny certyfikat zaświadczający o odbyciu szkoleniu i o uzyskaniu nowych kompetencji.

Najbliższe szkolenie: 11-13.05.2018 r. Gdańsk

Pełen terminarz szkoleń

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania TU) i przesłać na adres mailowy: katarzyna.rybak@zyjmyzdrowo.org.pl. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji uzyskać można pod adresem mailowym katarzyna.rybak@zyjmyzdrowo.org.pl i pod numerem telefonu 792-236-303.

PDF

Zobacz także