Zarządzenie NFZ: warunki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Medexpress

Opublikowano 01 lipca 2019, 08:56

Pixabay
Medexpress

Opublikowano 01 lipca 2019, 08:56

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na podwyższeniu wyceny punktowej świadczeń w związku z ponoszonymi przez świadczeniodawców rosnącymi kosztami, będącymi pochodną wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto do części normatywnej niniejszego zarządzenia, zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia, wprowadzono przepisy mówiące o bezlimitowości przy rozliczaniu cytologii przesiewowej, a także TK i RM, które to przepisy wcześniej znajdowały się jedynie w treści umów zawieranych ze świadczeniodawcami.

Z uwagi na fakt, że wprowadzenie powyższych modyfikacji wiązałoby się z wydaniem kolejnego już zarządzenia zmieniającego, dla zwiększenia czytelności i przejrzystości przepisów regulujących zawieranie i realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, niniejszą regulację wprowadza się nowym zarządzeniem.

Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia projektowanych zmian na dzień sporządzenia dokumentu został wyliczony w oparciu o dane dotyczące realizacji świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w roku 2018.

Skutek finansowy oszacowano na ponad 80 mln zł na II półrocze 2019 r., co w skali roku daje ponad 160 mln zł.

Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / prezes NFZ / opieka zdrowotna / zarządzenie prezesa NFZ / ambulatoryjna opieka specjalistyczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31