Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Diagności laboratoryjni spotkali się z minister Katarzyną Sójką

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 23 sierpnia 2023 12:27

Diagności laboratoryjni spotkali się z minister Katarzyną Sójką - Obrazek nagłówka
23 sierpnia prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Monika Pintal-Ślimak wzięła udział w spotkaniu z nowo powołaną minister zdrowia Katarzyną Sójką.

Monika Pintal-Ślimak wskazała kluczowe rekomendacje z punktu widzenia samorządu diagnostów laboratoryjnych. Kwestie te były przedmiotem jednogłośnie przyjętego stanowiska przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Wskazano m.in. poniższe kwestie:

  • Respektowanie zasad współpracy z parterami społecznymi w ramach procesu legislacyjnego.
  • Wprowadzenie do systemu prawnego pojęcia porady diagnostycznej jako świadczenia medycznego bezpośrednio wpływającego na wzrost jakości procesu diagnostycznoterapeutycznego.
  • Nałożenie na Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych zadań (ustawą o medycynie laboratoryjnej) wymagających bardzo dużych nakładów finansowych na systemy informatyczne.
  • Nadanie jakości i bezpieczeństwu w opiece zdrowotnej strategicznego znaczenia w wieloletniej perspektywie, realizowanej poprzez wdrażanie systemów zarządzania jakością w medycznych laboratoriach diagnostycznych.
  • Dla bezpieczeństwa pacjenta należy stworzyć normy minimalnego zatrudnienia dla wszystkich zawodów medycznych.

W perspektywie krótkoterminowej Rada rekomenduje także:

  • Opracowanie projektu nowelizacji ustawy o medycynie laboratoryjnej.
  • Podjęcie prac legislacyjnych dotyczących badań genetycznych oraz uregulowanie kwestii postępowania z materiałem biologicznym, dostępności do wyników badań genomu oraz zgody pacjenta na tego typu badania
  • Powołanie Zespołu w AOTMiT dotyczącego kontraktacji badań laboratoryjnych mających na celu dalsze szczegółowe raportowanie.

Źródło: KIDL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także