Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

GUS: Ilu mamy lekarzy w Polsce, w jakim wieku, gdzie pracują i jakie mają specjalizacje?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 lipca 2022 08:31

GUS: Ilu mamy lekarzy w Polsce, w jakim wieku, gdzie pracują i jakie mają specjalizacje? - Obrazek nagłówka
GUS przedstawia nowe opracowanie "Oszacowanie zasobów kadry medycznej w oparciu o źródła administracyjne – lekarze i lekarze dentyści (wyniki eksperymentalnej pracy metodologicznej).

Z danych GUS wynika, że w 2019 r. liczba lekarzy mieszkających w Polsce, posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 149,9 tys., zaś lekarzy dentystów 42,4 tys.

Przeciętny wiek mężczyzn wynosił 52,7 lat a kobiet 52,0. Niestety, aż 21% stanowiły osoby w wieku 50-59 lat. Z kolei przeciętny wiek mężczyzn uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza dentysty wyniósł 47,0 lat, a kobiet 51,7 lat.

Medycyna jest kobietą? Wśród lekarzy odsetek kobiet wyniósł 58,9%, podczas gdy w grupie lekarzy dentystów - 76,6%. Liczba lekarzy specjalistów wyniosła 97,9 tys. (65,3%), lekarzy dentystów liczba specjalistów 8,3 tys. (19,6%).

Lekarze i lekarze dentyści pracujący bezpośrednio z pacjentem

Przyjrzymy się lekarzom pracujących bezpośrednio z pacjentem: liczba lekarzy to 125,3 tys., a liczba dentystów – 33,6 tys.

Dla około 89,4% lekarzy głównym miejscem pracy były podmioty z Działu 86 „Opieka zdrowotna” z tego:
· dla 34,5% - szpitale,
· dla 20,7% - praktyka lekarska ogólna,
· dla 32,6% - lekarska praktyka specjalistyczna,
· 1,6% - pozostałe podmioty z działu 86.

Dla 94,3% lekarzy dentystów główne miejsce pracy stanowiły podmioty zaliczone do działu 86 „Opieka zdrowotna” z tego:
· dla 2,4% - szpitale,
· dla 3,3% - praktyka lekarska ogólna,
· dla 1,8% - lekarska praktyka specjalistyczna,
· dla 86,4% - praktyka stomatologiczna,
· dla 0,4% - pozostałe podmioty z działu 86,

Jakie są najczęściej występujące specjalizacje lekarzy pracujących z pacjentem w 2019 r.? Ilu mamy specjalistów w poszczególnych dziedzinach?

Dane GUS przygotowano na podstawie weryfikacji i analizy danych ze źródeł administracyjnych.

Cały raport: TU

Źródło: GUS

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także