Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jakie błędy popełniają lekarze?

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 25 lutego 2015 13:40

Jakie błędy popełniają lekarze? - Obrazek nagłówka
NFZ przestawia wyniki kontroli ordynacji lekarskiej w IV kwartale 2014 r. Jakie błędy najczęściej popełniali lekarze?

nfz

NFZ przestawia wyniki kontroli ordynacji lekarskiej w IV kwartale 2014 r. Jakie błędy najczęściej popełniali lekarze?

Jak informuje centrala NFZ w IV kwartale 2014 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 224 postępowania kontrolne ordynacji lekarskiej. W 58 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości.

Czego dotyczyły nieprawidłowości:

wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:

 • oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • brak oznaczenia na recepcie poziomu odpłatności, co skutkowało realizacją recepty ze zniżką, pomimo braku wskazań do refundacji;
 • ordynacja leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi;
 • wystawienie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających 3-miesięczne stosowanie;
 • wystawianie przez lekarzy stomatologów recept na własny numer PESEL, na leki służące do zaopatrzenia gabinetu (iniekcje znieczulające);
 • wykorzystanie więcej niż jeden raz druków recept z przydzielonymi zakresami liczb mającymi służyć jako unikalne numery identyfikujące recepty;
 • wystawiane recept pacjentom w trakcie hospitalizacji na oddziałach szpitalnych;
 • wystawianie recept na leki refundowane po zgonie pacjenta;

nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej:

 • brak wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz wystawionych recept;
 • brak diagnozy, rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, urazu, których lek dotyczy - brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków;
 • brak adnotacji o ilości przepisanych leków, sposobie dawkowania;
 • braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak numeracji stron oraz danych identyfikujących pacjenta, brak autoryzacji poprawek, brak oznaczenia podmiotu leczniczego, daty porady itp.);
 • niezgodność danych na receptach z dokumentacją medyczną (recepta wystawiona w innym dniu niż data porady, inne dawkowanie, inna liczba opakowań itp.);
 • brak dokumentacji medycznej;
 • wystawienie recept na drukach posiadających numery przyznane innym lekarzom.

Źródło: nfz.gov.pl

Czytaj także: Zaufanie: bezcenny kapitał lekarza

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także