Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ministerstwo Zdrowia zwiększy limity przyjęć na kierunki lekarskie. NIL pyta, po co kształcić więcej dentystów

MedExpress Team

Alicja Dusza

Opublikowano 25 kwietnia 2016 08:46

Ministerstwo Zdrowia zwiększy limity przyjęć na kierunki lekarskie. NIL pyta, po co kształcić więcej dentystów - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Naczelna Rada Lekarska przedstawiła stanowisko w tej sprawie.

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o zwiększeniu limitu przyjęć na kierunek lekarski. Od przyszłego roku akademickiego na studia medyczne w formie stacjonarnej w języku polskim zostanie przyjętych o 600 osób więcej niż dotychczas. NRL pozytywnie oceniła tę propozycję. Prezydium wskazuje, że zwiększenie limitu przyjęć było od dawna postulowane przez samorząd lekarski, a konieczność zwiększenia liczby studentów kształcących się w zawodzie wynika z rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, konieczności zapewniania pacjentom odpowiedniej dostępności do świadczeń oraz istnienia luki pokoleniowej w wielu dziedzinach medycyny.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że rozkład miejsc na uczelniach medycznych powinien preferować przyszłych lekarzy kształcących się w języku polskim, za czym powinno pójść odpowiednie zwiększenie uczelniom dotacji z budżetu państwa. Projekt zakłada wprawdzie, że zwiększenie liczby miejsc na I roku studiów spowoduje dodatkowe obciążenie dla budżetu państwa, jednak samorząd lekarski zgłasza wątpliwości, czy wskazana w ocenie skutków regulacji kwota jest wystarczająca do zapewnienia prawidłowego poziomu kształcenia. Niezapewnienie odpowiednio zwiększonego finansowania dla uczelni medycznych grozi obniżeniem dotychczasowych standardów i jakości kształcenia.
Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że w celu zwiększenia liczby lekarzy pracujących w Polsce oraz zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych niezbędne jest zapewnienie dobrych warunków rozwoju zawodowego i pracy tej grupy zawodowej, przede wszystkim poprzez znaczne zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.

Lekarze przedstawili jednak uwagi do zwiększenia limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny. "W Polsce nie występuje obecnie niedobór lekarzy dentystów, przeciwnie - analizy wskazują, że w naszym kraju liczba lekarzy dentystów przewyższa średnią unijną. Mimo, że nie stwierdza się wzrostu krajowego zapotrzebowania na usługi stomatologiczne, limity przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny są co roku zwiększane. W stosunku do roku akademickiego 2015/2016 proponowany w opiniowanym projekcie limit przyjęć jest wyższy ogółem o 18 miejsc, zaś w stosunku do roku akademickiego 2011/2012 - o 233 miejsca. Mając na uwadze powyższe, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia proponowany wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarsko–dentystyczny, wnosząc tym samym o zmniejszenie tego limitu w roku akademickim 2016/2017 - informuje NIL.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także