Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

Nowy ministerialny zespół oszacuje zapotrzebowania na kadrę medyczną

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 grudnia 2022 09:14

Nowy ministerialny zespół oszacuje zapotrzebowania na kadrę medyczną - Obrazek nagłówka
W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw modelowania i prognozowania zapotrzebowania na kadrę medyczną.

W celu podejmowania działań umożliwiających optymalne wykorzystanie i rozwój potencjału kadry medycznej MZ powołuje Zespół do spraw modelowania i prognozowania zapotrzebowania na kadrę medyczną.

Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, będzie nadzorował pracami Zespołu.

Kto znalazł się w Zespole?

1) Przewodniczący – dr n. med. Monika Domarecka, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

2) Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;

3) Zastępca przewodniczącego – Agata Śmiglewska, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;

4) członkowie:

a) Edyta Gadomska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

b) Milena Kozioł-Rostkowska, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

c) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

d) przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego,

e) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,

f) przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

g) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Do zadań Zespołu należy przedstawianie rekomendacji dotyczących metodologii szacowania zapotrzebowania na przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych, w tym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.

Rekomendacje obejmują również:

1) sposoby racjonalnego wykorzystania zasobów kadry medycznej, z uwzględnieniem czynników demograficznych oraz epidemiologicznych;

2) długoterminową perspektywę rozwoju poszczególnych grup zawodowych, ze wskazaniem priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także